بررسی امکان تکثیر کرم خاکی بر بقایا و ضایعات مختلف کشاورزی بمنظور تغذیه دام


بررسی امکان تکثیر کرم خاکی بر بقایا و ضایعات مختلف کشاورزی بمنظور تغذیه دام
در حال حاضر پروتئین حیوانی قابل مصرف در مرغداریهای کشور عمدتا از پودر ماهی تامین می‌گردد که اکثرا وارداتی بوده و سالیانه مقدار قابل توجهی از ارز کشور را به خود اختصاص می‌دهد بتنهایی در شش ماهه اول سال 77 بیش از 62 هزار تن واردات پودر ماهی به ارزش 89 میلیارد ریال و با ارزش بیش از 51 میلیون دلا بوده و این مقدار تنها 1/4 نیاز داخلی را تامین می‌نماید.


ادامه طرح رکوردگیری و اصلاح و تکثیر چهار نژاد طیور اصل دو منظوره ( گوشتی و تخمگذار )
صنعت پرورش کرم خاکی در دنیا یکی از موارد تامین‌نماينده پروتئین حیوانی در تغذیه ماهی، دام و طیور می‌باشد که تنها نیازمند مواد آلی بوده و نظر به فراوانی ضایعات و بقایای کشاورزی در ایران که مشکلات عدیده زیست‌محیطی را نیز ایجاد نموده، می‌تواند بعنوان یکی از منابع تامین‌کنننده پروتئین جیوانی برنامه گرفته و با توجه به ارزش پروتئینی اون جایگزین مناسبی برای پودر ماهی در تغذیه دام و طیور مورد هستفاده برنامه بگیرد.


ادامه طرح شناسائی گوسفندان بومی کشور ( گوسفند مغانی )
در این بررسی پس از تکثیر پرورش کرم خاکی E.foetida بر بقایای کشاورزی که از واحدهای صنعتی تهیه می‌گردد، (تفاله جو، باگاس ، خاک اره، کود حیوانی و...) اونرا خشک نموده و مورد ارزیابی کمی و کیفی برنامه می‌گیرد.


مطالعه و بررسی بر روی نحوه استفاده از گلوتن ذرت در تغذیه طیور گوشتی
این طرح در پایه کاملا تصادفی طی آزمایشهای فاکتوریل در حداقل سه سطح اصلی با چهار سطح فرعی در سه تکرار صورت می‌گیرد.


بررسی مقاومت اکتسابی مرغهای بومی ایران بر علیه سالمونلاپولوروم


بررسی اپیدمیولوژیکی و کنترل بیماری سالمونلوز و مایکوپلاسموز در مرغان مادر ، اجداد و تخم‌مرغهای جوجه‌کشی


76 out of 100 based on 56 user ratings 1156 reviews

بررسی نحوه جایگزینی ذرت با سایر غلات در تغذیه طیور گوشتی
طرح تولید آمیخته‌های میان هیبرید تجارتی ( گوشتی و تخمگذار ) با طرح نگهداری و ایجاد بانک ژن بمنظور تولید آمیخته‌های تجارتی طیور
بررسی تعدیل در کاهش تدریجی پروتئین با سطوح مختلف انرژی خوراک پرورش نیمچه‌ها
مقایسه دو سطح انرژی جیره‌های ذرت دار و بدون ذرت برای پرورش نیمچه‌های تخمگذار و اثر آنها در تولید تخم مرغ
استفاده از کنجاله پنبه دانه در جیره‌های غذائی ذرت ، سویا و گندم برای پرورش جوجه‌های نژاد گوشتی تجارتی
بررسی خصوصیات پرواری لاشه بره‌های نر ( دو نژاد قزل و ماکوئی )
بررسی مرحله پویرپرال یا پوست پارتوم در گاومیشها در ایستگاه گاومیش‌داری آموزشکده کشاورزی - رامین
مطالعه تغذیه تفاله خشک چغندرقند با مقادیر مختلف در برنامه پرواربندی گوسفندان محلی
بررسی و تحقیق در مورد تعیین روش اندازه‌گیری برای شناسایی پشم گوسفندان بومی ایران
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*