ارزیابی جایگاههای بهسازی شده (یا نوسازی شده) و سنتی بر عملکرد تولید گوسفند در سیستم پرورش روستائی استان چهارمحال و بختیاری


ارزیابی جایگاههای بهسازی شده (یا نوسازی شده) و سنتی بر عملکرد تولید گوسفند در سیستم پرورش روستائی استان چهارمحال و بختیاری
یکی از پارامترهای مهم در امر پرورش دام و طیور سرمایه‌گذاری جهت ساخت و تاسیس جایگاه می‌باشد.


بررسی کنه‌داروآ Varroa jacopsoni روی زنبور عسل و مبارزه با آن
و از طرفی سهم جایگاه مناسب و رعایت شرائط هستاندارد جهت ساخت یا بهسازی جایگاه در بهره‌وری و بازدهی گله بسیار قابل توجه هست .


طرح غنی‌سازی کاه توسط اوره و ملاس
حال جهت مقایسه جایگاههای سنتی با جایگاههای بهسازی شده شده تعداد 24 گله (8 گله در جایگاههای بهسازی شده، 8 گله در جایگاه نوسازی شده و 8 گله در جایگاههای سنتی) با تعداد گوسفند بالای 100 راس (میش مولد) مورد مطالعه برنامه می‌گیرد (در سیستم روستائی 31/46 % گله‌ها شامل حداکثر تغییرات 100-199 راس می‌باشند) رد ضمن وامی که جهادسازندگی جهت جایگاههای بهسازی شده داده تا سقف 100 متر مربع هست .


طرح شناسایی صفات مرغان بومی
حال متناسب با تعداد واحدهای بهسازی و نوسازی شده در هستان و واحدهای فعال به نسبت در شهرستانهای مختلف به ترتیب 6 گله در شهرستان شهرکرد، تعداد 6 گله در شهرستان فارسان، 6 گله در شهرستان لردگان و 6 گله در شهرستان بروجن (به تعداد مساوی جایگاه سنتی بهسازی و نوسازی شده) در نظر می‌گیریم.


طرح شناسایی و اصلاح نژاد گاو بومی
آزمایش از اواخر خرداد ماه سپس شیرگیری بره‌ها آغاز و به مدت 24 ماه ادامه می‌یابد.


غنی‌سازی کاه گندم توسط اوره
با توجه به مطالعات انجام گرفته در طرح بررسی وضعیت گله‌داری در هستان، جایگاههائی که تقریبا عادی و یکسانی از نظر مشخصات ساختمان‌سازی دارند در نظر گرفته خواهد شد.


غنی‌سازی و خوش خوراک کردن کاه گندم با استفاده از تفاله ته چغندر قند ، اوره و ملاس
با توجه به این امر که روش یا الگوی ارائه شده از طرف اداره مهندسی جایگاه و بهداشت دام در سطح هستان در همه مناطق یکی هست .


بررسی و شناسائی ترکیبات شیر بز و امکان تهیه پنیر سفید از آن
جایگاههای سنتی هم با توجه به مطالعات انجام شده تقریبا نقاط مختلف هستان یکسان هستند و تفاوت قابل ملاحطه‌ای در نوع جایگاه در مناطق قید شده وجود ندارد از نظر مسائل مدیریتی و تغذیه و رعایت بهداشت هم شرائط متوسط معمول که در جایگاه در مناطق قید شده وجود ندارد.


بررسی و پژوهش در تعیین ضریب قابلیت هضم چند نوع علوفه با استفاده از روش‌های VITRO , VIVO
از نظر مسائل مدیریتی و تغذیه و رعایت بهداشت هم شرائط متوسط معمول که در مناطق اجرا می‌شود اعمال خواهد شد.

پارامترهای قابل اندازه‌گیری جهت بررسی اثر سه جایگاه در قسمت روش تحقیق و فرمهای پیوستی ارائه می‌گردد.

داده‌های بدست آمده در برنامه فاکس پرو و یا کواتروپرو دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل داده‌ها با SAS انجام می‌گیرد.
88 out of 100 based on 88 user ratings 538 reviews