بررسی وضعیت گله‌داری استان کردستان


بررسی وضعیت گله‌داری استان کردستان
هستان کردستان با دارا بودن 1207550 راس گوسفند و 493863 راس بز یکی از قطبهای مهم دامپروری کشور هست با این اطلعات مستندی در رابطه با وضعیت گله‌داری در منلطق مختلف هستان در ارتباط با نوع گله، روش پرورش ، نوع فعالیت گله‌داری ترکیب گله، تولید شیر و محصولات لبنی مربوطه، تولید پشم یا الیاف دامی، پرواربندی، تغذیه گله، نحوه نگهداری، بیماریهای رایج، مدیریت گله، درآمدها و هزینه‌ها و در کل مشکلات موجود صورت نگرفته هست .


بررسی و پژوهش جهت تعیین ضریب تبدیل غذا به گوشت در گوساله نر سیستانی
وابستگی اقتصادی % عمده‌ای از روستائیان منطقه به فروش بز و گوسفند و فرآوده‌های مربوطه و همچنین منابع جانبی بوجود آمد ضرورت اجرای طرح را می‌طلبد.


بررسی و پژوهش در نحوه استفاده و حداکثر قابلیت تحمل سیب زمینی مازاد بر مصرف انسانی در تغذیه طیور گوشتی بمنظور جایگزینی غلات ( بویژه ذرت )
این بررسی عمدتا از طریق پرسشنامه صورت می‌گیرد روش نمونه‌گیری برای توزیع پرسشنامه به این صورت هست که سهم هر شهرستان با توجه به آمار دامی نسبت به کل جمعیت دامی به % محاسبه و چون آمار دام در بخشها و مراکز دهستان در دسترس نبود از 10 % کل روستاهای هستان برای توزیع پرسشنامه برپايه % جمعیت دامی هر شهرستان و 10 % روستاهای هستان عمل می‌گردد.


بررسی و پژوهش ارزش غذائی سیب زمینی مازاد بر مصرف انسانی از طریق تعیین ضریب قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی و میزان خوش خوراکی آن بمنظور کاربرد


مقایسه کیفیت غذائی و تعیین ضریب قابلیت هضم چهار گونه از مهمترین علوفه موجود در ایران


88 out of 100 based on 78 user ratings 1228 reviews

مطالعه و بررسی در مورد امکان کاربرد سبوس برنج در تغذیه گوسفند
بررسی و پژوهش در نحوه استفاده از نسبت‌های مختلف ملاس در تغذیه گوسفند
بررسی امکان کاربرد شکر زرد و روسیل بجای شکر سفید در تغذیه مصنوعی کلنی‌ها
بررسی و پژوهش در نحوه استفاده از باقلا بجای غلات در تغذیه طیور گوشتی
طرح تولید آمیخته‌های تجارتی ( گوشتی و تخمگذار ) از طریق ایجاد و نگهداری بانک ژن طیور با لاین‌های اصیل
بررسی و پژوهش در نحوه استفاده و تعیین حداکثر قابلیت تحمل میوه لیلکی در تغذیه طیور گوشتی
دورگ گیری نژاد قزل با نژاد کیوسی یونان
دورگ گیری نژاد مغانی ایران با سوفولک
مقایسه روش‌های مختلف جفت گیری و تواتر زایمان و اثرات آن در بره دهی گوسفند مغانی
طرح شناسائی گوسفند سنجابی
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*