بررسی علل نازایی میشهای موجود موسسه تحقیقات علوم دامی کشور


بررسی علل نازایی میشهای موجود موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
هر ساله حدود 5 تا 10 % از گوسفندان موسسه تحقیقات علوم دامی نازا هستند.


جایگزینی سبوس برنج به جای جو در تغذیه بره های پرواری
در این طرح میشهائیکه در فصل جفتگیری آبستن نشده‌اند تشخیص و لاپاراتومی و یا ذبح شده و علل نازایی در اونها با توجه به نگرش که به صورت ماکروسکوپیک و نمونه‌برداری از دستگاه تناسلی بعمل می‌آید با کمک دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرستان تهران تشخیص داده می‌شود.


فرآیندهای حرارتی و آمونیاکی جو و اثرات آنها روی ‏‎PH‎‏ شکمبه ، تولید شیر و ترکیبات آن در گاوهای شیرده هلشتاین
در انتها داده‌ها از نظر آماری با یکدیگر مقایسه می‌گردند.


بررسی اثرات سطوح مختلف جو و سولفات مس در جیره بر میزان کلسترول پلاسما و زرده تخم مرغ و عملکرد مرغان تخمگذار
در این طرح عمده علل نازایی ناشی از اختلالات تولید مثل در میشها تشخیص داده می‌شود.


استفاده از معیار اسیدهای آمینه قابل هضم در تنظیم جیره جوجه های گوشتی


تعیین اثر آغوز بر روی فعالیت غدد تیروئید و فوق کلیه گوساله


70 out of 100 based on 70 user ratings 370 reviews

تعیین سطح مطلوب گیاه کامل غلات ذخیره شده با اوره در تغذیه گوسفندان بومی
مطالعه اثر کاهش یا حذف مکمل معدنی جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی
تعیین معادله پیش بینی عملکرد اقتصادی طول عمر با استفاده از عملکرد دوره اول شیردهی در گاو هلشتاین
تعیین نیاز والین قابل هضم در جیره بوقلمونهای ماده نژاد نیکلاس از سن صفر تا چهار هفتگی ( نوع پنجم )
مقایسه اثر جیره های مختلف غذایی روی تنش حرارتی در جوجه های گوشتی
بررسی اثرات تعادل کانیون - آنیون جیره بر روی عملکرد پرواری تعادل اسید - بازخون و خصوصیات لاشه - بره های پرواری نژاد ورامینی
بررسی موانع و مشکلات انتقال دامداریهای درون شهری به خارج از شهر و ارائه راهکارهای مناسب
بررسی خصوصیات کیفی کرم ابریشم ایران
مطالعه راهبردی توسعه روستایی استان یزد (مرحله اول)، بررسی وضعیت دامپروری
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*