شناسایی گوسفند لری (با مشارکت مردمی)


شناسایی گوسفند لری (با مشارکت مردمی)
این طرح بصورت مشارکتی با دامدار نمونه تحت پوشش طرح محوری قوچ که سیستم نیمه‌کوچنده (سیستم غالب هستان) هست به اجرا درآمده هست .


اثر سطوح مختلف ویتامین ‏‎C‎‏ در افزایش پرورش نوزاد و تولید عسل در کلنی های زنبور عسل
تعداد 140 راس میش مولد و 7 راس قوچ اصیل لری که از نقاط مختلف هستان لرستان جمع‌اوری شده بود گله را تشکیل داد.


بررسی تاثیر افزایش سطوح پروتئین عبوری بر کمیت و کیفیت الیاف بزهای نر رائینی
این کله در روستا نگهداری شده و در فصل بهار و تابستان از مراتع ییلاقی واقع در 50 کیلومتری روستا تغذیه شدند و در اواخر تابستان از پس چرا اطراف روستا هستفاده کرده و در فصول سرد سال تغذیه دستی می‌شوند.


استفاده از آزمونهای آزمایشگاهی و ارزیابی ارتباط آنها با تولید عسل در تعدادی از کلنی های طرح جامع اصلاح نژاد زنبور عسل کشور
در مدت دو سال پی‌درپی بررسی‌هائی شامل ارزیابی رشد بره - خصوصیات کمی و کیفی لاشه، بررسی تغییرات وزن دام بالغ رکورد تولید پشم و خصوصیات آزمایشگاهی پشم، رکوردگیری و تعیین ترکیبات شیر، اندازه‌گیری خطی اندام‌ها و تعیین خصوصیات ظاهری بدن انجام گردید.


بررسی اثرات غذایی ، استفاده از عصاره بره موم در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی آرین


تاثیر اخته کردن بر کیفیت و کمیت گوشت گوساله های نر سیستانی


94 out of 100 based on 64 user ratings 1114 reviews

بررسی امکان تکثیر کرم خاکی بر بقایا و ضایعات مختلف کشاورزی به منظور تغذیه دام
تدوین جداول ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی خوراکهای دام و طیور
بررسی نحوه توارث در بزمرغز و بر آورد فراوانی ژنها و ژنوتیپها در منطقه
بررسی صفات بیولوژیکی و به گزینی کلنی های انتخابی در منطقه البرز مرکزی (‌فاز دو طرح جامع اصلاح نژاد زنبور‌ عسل )‌
اثر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم بر قدرت پروار شترهای یک کوهانه در سنین مختلف
جیره فلاشینگ بر چند زایی گوسفندان کردی در شرایط ایستگاه
تاثیرات پرتو ماورای بنفش پالسی بر روی غیر فعال سازی ویروس دامی معلق در سرم خون جنین گاو و سرم خون گاو
بررسی خصوصیات شیرواری و رشد بره های شیرخوار گوسفند ورامینی
بررسی ارتباط بین دوران قبل از آبستنی، آبستنی، شیردهی و کیفیت الیاف پشم در گوسفند ورامینی
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*