ساخت آجر (بلوک) غذایی از ملاس و اوره در ایران


ساخت آجر (بلوک) غذایی از ملاس و اوره در ایران
با توجه به کمبود مواد خوراکی دام‌ها و هستفاده مطلوب از باقیمانده‌های زراعی موجود اقدام به اجرای طرح فوق گردید تا با یافتن ترکیب غذایی به‌خصوص در خشکسالی و مواقع کوچ فصلی و کمبود مواد غذایی در شرایط تغذیه روستایی، هستفاده بهتری از باقیمانده‌های زراعی به‌عمل آید.


تعیین سن مناسب پروار در شترهای آمیخته
در این طرح "ملاس " به‌عنوان بخش اصلی تشکیل دهنده بلوک‌ها به‌کار رفته و موادی از قبیل "کاه، سبوس گندم، پوسته برنج، ضایعات چای، آهک ، سیمان، نمک و اوره" به مقادیر متفاوت به‌عنوان مواد کمک غذایی، ماده شکل‌دهنده، مواد چسباننده و هستحکام دهنده مورد هستفاده برنامه گرفتند.


مقایسه توان پرواری شترهای تک کوهانه و آمیخته
بلوک‌ها تحت شرایط معینی و به همراه تامین بخشی از جیره به‌وسیله یونجه و سیلوی ذرت مورد مصرف گاوهای بومی برنامه گرفت .


اثر فصل و دفعات پشم چینی بر تولید ، بازپارگی ، قطر و طول الیاف پشم در نژاد بلوچی


تعیین ارزش غذایی پس مانده های میوه و سبزیجات میادین میوه تره بار با روشهای ‏‎In vivo‎‏ و ‏‎In vitro‎‏ به منظور استفاده در تغذیه دام، فاز 2ک تابس


88 out of 100 based on 78 user ratings 1078 reviews

تعیین تنوع ژنتیکی سه جمعیت زنبور عسل ایران با استفاده از مارکرهای ‏‎RAPD‎‏
بررسی خصوصیات تولید مثلی مادیان های نژاد ترکمن
بررسی علل نازایی میش های موجود در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
بررسی تاثیر عصاره مغز دانه چریش و زیتون تلخ بر کنه واروآوبیدموم خوار عسل
تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم چهارگونه مهم مرتعی استان سیستان و بلوچستان
بررسی مقدماتی وضعیت پرورش گاومیش در استان آذربایجان شرقی و تهیه منحنی تولید و ترکیبات شیر
مقایسه عملکرد تولید شیر و صفات تولید مثلی گاو هلشتاین و براوون سوئیس در شرایط پرورش صنعتی
بررسی اثر طول دوره پرواربندی بر خصوصیات لاشه بره های نر افشاری
رشد جبرانی در بزغاله های سیاه بومی پرواری استان بوشهر
بررسی وضعیت گله داری در استان سیستان و بلوچستان
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*