مطالعه و شناسائی کپکهای مسئول رسانیدن پنیر سلماس (ساری پنیر)


مطالعه و شناسائی کپکهای مسئول رسانیدن پنیر سلماس (ساری پنیر)
به منظور اجرای این طرح یک کارگاه تولید پنیر در شهرستن سلماس انتخاب شده هست برای این کار از پنیر تولید شده درپنج روی متوالی جمعا ت25 قالب (54 قالب در هر روز) نمونه‌برداری خواهد شد از نمونه‌های برداشت شده در یک روز در پنج وقت 0، 15، 30، 45، 60 روز سپس تهیه مورد آزمایش برنامه خواهد گرفت .


مقایسه سیستمهای پروار در بره های نرلری بختیاری
نحوه نمونه‌برداری بدین ترتیب هست ه یک نمونه از شیر مورد نظر و یک نمونه از پنیر تازه آبگیری شده و نمونه‌های بعید از پنیرهایی برداشت خواهد شد که دوره رسیدن را طی می‌نمايند.


تعیین تیپ های گیاهی، دوره گلدهی و جذابیت گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در منطقه فریدن استان اصفهان
آزمایشهای زیر بر روی نمونه‌ها انجام خواهد گرفت .


بررسی تولید و زمستان‌گذرانی در سیستم دوملکه ای کلنی های زنبور عسل
1 - کشت بوسیله آگار رقیق شده 2 - شمارش میکروبی بروش 3 - تشخیص کپکها به دو روش - الف ) روش اسلاید جانسون ب ) کشت بر روی لام با هستفاده از تکه‌های آگار 4) آزمایشهای اوگانولپتیکی .


بررسی اثر تربوتالین و متا پروترونول بر بعضی از ترکیبات خون و خصوصیات لاشه میش های حذفی مغانی
ضمنا روش آماری کالما تصادفی می‌باشد.


بررسی تاثیر سطوح مختلف کولین و متیونین جیره غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی


تهیه شناسنامه تولید و مشخصات ( فیزیکی، شیمیایی، حسی) محصولات لبنی سنتی استان آذربایجان شرقی


70 out of 100 based on 40 user ratings 1240 reviews

تهیه شناسنامه تولید و مشخصات محصولات لبنی سنتی استان لرستان
بررسی کانون های آلودگی شیر خام از مرحله دوشش تا تحویل به کارخانه در استان لرستان
بررسی کانون های آلودگی شیر خام از مرحله دوشش تا تحویل به کارخانه در استان کرمانشاه
بررسی کانونهای آلودگی شیر خام از مرحله دوشش تا تحویل به کارخانه در استان آذربایجان شرقی
بررسی استفاده ازمکمل های خوراکی و تزریقی ید در گاوداریهای صنعتی شهرستان اصفهان
بررسی تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام خوراک دام طیور استان آذربایجان شرقی فاز چهارم : ذرت علوفه ای، گاودانهآفتابگردان، حبوبات، یونجه و اس
امکان کاربرد دستگاه بذر پاش مجهز به کنترل از راه دورجهت بذر پاشی مراتع به کمک گوسفند
بررسی امکان استفاده از ضایعات جوجه کشی در تغذیه جوجه های گوشتی
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*