شناخت وضعیت شتر و شترداری در ترکمن صحرا


شناخت وضعیت شتر و شترداری در ترکمن صحرا
پرورش شتر در گذشته یکی از منابع تولید شیر و گوشت در کشور بوده و در حمل و نقل نیز هستفاده می‌شده و بخصوص در مناطق بیابانی و کویری اهمیت بسیار داشته هست .


بررسی تاثیر استفاده از آنزیم تولید داخل کشور با جیره غذائی حاوی سطوح مختلف جو بر عملکرد جوجه گوشتی
ولی امروزه بنا به دلایل متعدد این حرفه از رونق افتاده و در حال از بین رفتن هست لذا مطالعه و بررسی در جهت یافتن راههایی برای احیاء و توسعه اون از نظر کسب درآمد برای عشایر و روستائیان، ایجاد اشتغال و نیز افزایش فرآورده‌های دامی امری ضروری به نظر می‌رسد.


جمع آوری منی اسبچه خزر بدون پرش
در این طرح وضعیت پرورش و راههای احیاء و گسترش اون در منطقه مساعد و مناسب گرگان و گنبد (بدون ایجاد رقابت با پرورش سایر دامها از نظر منابع غذائی) مورد مطالعه برنامه گرفته و پارامترهای مورد بررسی عبارتند از خصوصیات نژادی و قابلیتهای تولید گوشت ، شیر، کرک و موی شترهای بومی و وضعیت تغذیه و تولیدمثل و غیره.


مقایسه اثر سه نوع چربی (گیاهی، صنعتی و طیور) در تامین انرژی مورد نیاز جوجه های گوشتی


تعیین ارزش غذایی دو گونه گیاه آتریپلکس کانی سنس و لنتی فرمیس به روش شیمیائی و بیولوژیکی (در گوسفند و بز)


94 out of 100 based on 54 user ratings 1204 reviews

بررسی امکان سیلو کردن بقایای کدو آجیل و استفاده از آن در جیره غذایی گوساله های پرواری گاومیش
بررسی اثرات استفاده از مکمل سلنیوم و ید بر عملکرد گوسفندان استان مرکزی در شرایط چرا
بررسی وضعیت مدیریت تغذیه در طول دوره خشکی گاوهای شیری در شهرستان گلپایگان
بررسی ارزش غذایی گیاه خارشتر و جایگاه آن در تغذیه نشخوار کنندگان
بررسی اثر شوری آب بر عملکرد بلدرچین در استان آذربایجان شرقی
بررسی ماندگاری و پرورش بومی مروارید در شرایط روستایی
بررسی امکان بهبود ارزش غذایی کاه گندم با استفاده از مخمر نانوایی
تاثیر نسبت مرغ به خروس روی باروری، جوجه در آوری مرغان بومی استان اصفهان در سنین مختلف گله
اثر کشت دو گونه قارچ صدفی و روش پیش عمل آوری بستر به ارزش غذایی کاه برنج توام باکود مرغی
تعیین ارزش غذای شاخ و برگ اکالیپتوس و غلاف بادام
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*