تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم ظاهری ذرت سیلو شده با کود گاوی با اوره در گوسفندان بلوچی


تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم ظاهری ذرت سیلو شده با کود گاوی با اوره در گوسفندان بلوچی
در طرح فوق جهت بررسی و تعیین قابلیت هضم و مصرف اختیاری ذرت سیلو شده با منابع مختلف ازت‌دار(اوره و کود گاوی)، از 5 تیمار هستفاده می‌شود.


تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام منابع خوراکی دام و طیور استان ک . ب
-1 ذرت سیلوشده+ کود گاوی 11 % -2 ذرت سیلو شده+ کود گاوی 9 % -3ذرت سیلو شده- اوره 11 % -4 ذرت سیلو شده+ اوره 9 % -5 ذرت سیلو شده به تنهایی تیمارها در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در هر تیمار مورد آزمایش برنامه خواهند گرفت و مقایسه میانگین تیمارها نیز به طریق ارتوگنال صورت خواهد گرفت .


بررسی علل و آثار ورشکستگی مرغداریهای گوشتی شهرستان بویراحمد
گوسفندان مورد آزمایش از توده بلوچی بوده که سپس رسیدن به سن بلوغ اخته شده‌اند.


انتخاب مناسبترین رژیم غذایی برای افزایش وزن گوساله های بومی استان
آب و مواد معدنی مورد نیاز در تمام مدت آزمایش در اختیار بره‌ها برنامه می‌گیرد و علاوه بر اون گوسفندان دو وعده در روز بفواصل 12 ساعت از هم تغذیه می‌شوند و پس‌مانده خوراک صبح روز بعد و مدفوع 36 تا 48 ساعت بعد جمع‌آوری می‌شود.


طرح ساماندهی آزمایشگاههای مراکز تحقیقاتی (بهینه سازی تحقیقات)
مدت آزمایش به سه دوره تقسیم می‌گردد:-1 دوره تطبیق 7 روز -2 دوره مقدماتی 10 روز -3 دوره جمع‌آوری 14 روز

بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی طرحهای مدیریت دام و مرتع مارگون


76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews

بررسی امکان بهبود مدیریت تغذیه در عملکرد واحدهای پرواربندی گوسفندان استان کهگیلویه و بویراحمد
شناسایی مقدماتی وضعیت گله داری در استان کهگیلویه و بویر احمد
بررسی اثر مقادیر مختلف کنجاله کانولا در مرغ گوشتی
امکان سیلوکردن بستر جوجه گوشتی به منظور استفاده از آن در تغذیه گوساله های پرواری
بررسی اثرات استفاده از گلوتن گندم بر عملکرد جوجه گوشتی
پارامترهای تولید مثلی در مادیانهای نژاد اسبچه خزر
امکان پرورش جیرجیرک خانگی به منظور تولید مکمل پروتئینی در جیره طیور
بررسی اثرات مخمر ‏‎S.Cerevisiae‎‏ بر گوساله های نر پرواری
استفاده از مخلوط ملاس و اوره در تغذیه گوساله های پرواری
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*