بررسی تغییرات وزن و رشد قسمت‌های مختلف بدن بچه شتر از تولد تا یک سالگی


بررسی تغییرات وزن و رشد قسمت‌های مختلف بدن بچه شتر از تولد تا یک سالگی
جهت بررسی خصوصیات فنوتیپی شترهای بومی هستان یزد اندازه‌گیری رشد قسمتهای مختلف بدن و تغییرات وزن نوزاد شتر تا یک سالگی لازم به نظر می‌رسد گرچه اندازه‌گیری فاکتورهای مذکور در سنین بالا نیز اهمیت دارد ولی به لحاظ وقت مناسب و داشتن تاریخ تولد اجرای طرح مذکور در سال جاری مغتنم شمردن موقعيت هست تا در اجرای پروژه‌های دیگر شناسائی تصمیمات لازم اتخاذ شود.


بررسی صفات پرواری و خصوصیات لاشه سه توده بز بومی فارسی ( ترکی، دارابی و ممسنی)


اثر افزودن اوره به ذرت سیلو شده روی ترکیبات شیمیایی، ارزش غذایی و اوره خون گوسفند پرواری


76 out of 100 based on 46 user ratings 1096 reviews

مقایسه تحلیل کارآئی واحدهای صنعتی و سنتی گوساله پرواری در استان همدان
مقایسه خصوصیات پرواری سه گروه وزنی گوسفند توده ... در استان
تاثیر شیوه های کوچ بر تغییر وزن بره های مغانی
ارزیابی اثر عوامل مختلف بهره وری مرغداری های گوشتی منطقه قم
استفاده از کاه گندم و ملاس در سیلوی برگ و طوقه چغندرقند جهت پروار بره های نر بلوچی
مقایسه کارآئی تکنیکی گاوداری های صنعتی از نظر تولید شیر در خراسان
تاثیر مخمر زنده بر تخمیرات شکمبه و متابولیت خون گوسفندان
تعیین تجزیه پذیری جو، کنجاله، پنبه دانه، سبوس گندم، یونجه، کاه گندم، کاه جوبه روش کیسه های نایلونی
مطالعه مقدماتی وضعیت پرورش شتر و تولیدات آن در خراسان
تعیین ارزش غذایی پنج گونه غالب گیاهان شور پسند در مناطق کویری استان خراسان
شناسایی گوسفند قره گل
بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر توان پرواری گوساله نر گاومیش آذربایجان غربی (6- 18 ماهه)
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*