بررسی بعضی از خصوصیات الیاف پشم و درصد چند قلوزایی بین گوسفند بلوچی خالص - کیوسی خاص و دورگه‌های بلوچی کیوسی


بررسی بعضی از خصوصیات الیاف پشم و درصد چند قلوزایی بین گوسفند بلوچی خالص - کیوسی خاص و دورگه‌های بلوچی کیوسی
هدف از اجرای طرح بررسی مقایسه‌ای بعضی از خصوصیات الیاف پشم شامل قطر، طول هستاپل، % اختلاط الیاف و وزن بیده و خصوصیت چندقلوزایی بین نژاد بلوچی و کیوسی خالص و آمیخته‌های اونها طی دوسال می‌باشد.


بررسی کانون های آلودگی شیر خام از مرحله دوشش تا تحویل به کارخانه در استان فارس
که وزن بیده و مقدار بره‌زایی گوسفندان موردنظر از اولین زایش کسب می‌گردد.


اثر سطوح مختلف تغدیه در اواخر آبستنی بر تولید و ترکیب آغوز گوسفند کبوده
برای آزمایش 30 راءس میش از هر یک از نژادهای خالص بلوچی و کیوسی و دورگه‌ها جمعا 90 راءس انتخاب نموده و از ناحیه پهلو نمونه‌ای به وزن 20 گرم برداشت می‌گردد که آزمایشهای مربوط بر روی اونها انجام خواهد گرفت .


تاثیر جیره های پلت شده و پلت نشده بر احتیاجات نگهداری و رشد بره های نر کبوده شیراز
و سپس محاسبات و تعیین همبستگی بین خصوصیات الیاف پشم خالص و چندقلوزایی و اثرات مثبت و منفی اون در دورگه‌ها نسبت به نژادهای خالص مورد ارزیابی برنامه خواهد گرفت .


بررسی نسبت های مختلف یونجه و برگ بلوط بر کمیت و کیفیت موهر تولیدی بزهای مرخز


تعیین ترکیبات شیمیایی و ضریب هضمی علوفه خشک یونجه در استان کردستان


88 out of 100 based on 78 user ratings 478 reviews

شناسایی و تعیین ارزش غذایی صنایع غذایی دام و طیور استان سیستان و بلوچستان
بررسی امکان کشت جلبک ((اسپرولینا)) برای تصفیه فاضلاب و تولید مکمل پروتئینی برای غذای ماکیان
مطالعه، بررسی و تحقیق در جایگزینی کرم خاکی برای پروتئین حیوانی غذایی طیور
تکثیر و احیای بز مرغز استان کردستان
جایگزینی مقادیر مختلف پروتئین تک سلولی به جای پودر ماهی در جیره غذایی جوجه های گوشتی
استفاده از جیره های حاوی سطوح مختلف برگ و ساقه سیب زمینی سیلو شده با ملاس در تغذیه بره های نر پرواری
بررسی جایگزینی سه رقم سورگوم دانه های بجای ذرت در تغذیه مرغان تخمگذار
بررسی صفات پرواری و خصوصیات لاشه سه توده بز بومی فارسی ( ترکی، دارابی و ممسنی)
اثر افزودن اوره به ذرت سیلو شده روی ترکیبات شیمیایی، ارزش غذایی و اوره خون گوسفند پرواری
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*