بررسی استفاده از نی‌های حاصل از نیزارهای اطراف شهرستان ماکو در تغذیه دامها، بصورت تازهء - سیلو شده و خشک کرده پس از غنی‌سازی


بررسی استفاده از نی‌های حاصل از نیزارهای اطراف شهرستان ماکو در تغذیه دامها، بصورت تازهء - سیلو شده و خشک کرده پس از غنی‌سازی
امروزه تغذیه در دامداریها از مسائل پرخرج بوده و گرانی مواد اولیه و محدودیت موادغذائی ما را وادار می‌کند که در جستجوی منابع جدید باشیم و از اون جمله هست ، نی‌های تولید شده در نیزارهای طبیعی بین شهرستان ماکو و بازرگان که مساحت اونها به ده تا بلکه صدها هکتار می‌رسد و محصول اونها که فعلا بلااستفاده هست به هزاران تن تخمین زده می‌شود، در صورتیکه از این ماده طبیعی تجدیدشونده می‌توان بصورت‌های تازه، سیلو شده و حتی خشک‌کرده و غنی کرده برای تغذیه دامهائی از قبیل گوسفند، گاو و گاومیش بویژه در پروژه‌های پرواری هستفاده نمود، لذا این امر این انگیزه را می‌دهد که در این زمینه مطالعات و تحقیقاتی داشته باشیم و به همین مناسبت به پیشنهاد این طرح مبادرت گردید و در صورت تحقق این طرح می‌توان همه ساله صدها بلکه هزاران تن علوفه یا موادغذایی ارزان قیمت تهیه و تولید نمود و با کاهش هزینه‌های تولید دام شیردهی دامداریها را تضمین نمود.


کاربرد ضایعات چربی ( اسید چرب ) کارخانجات روغن کشی در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان


بررسی استفاده از روش تغذیه مرحله ای و سطوح مختلف پروتئین بر توان تولیدی مرغان مادر بومی در شرایط سالن


70 out of 100 based on 60 user ratings 1060 reviews

بررسی تنوع ژنتیکی کرم ابریشم ایران با استفاده از نشانگر ‏‎‏‎AFLP‎‏
استفاده از مکمل و جانشینهای پروتئینی ( گرانول ، کیک و پودر خشک ) در تغذیه زنبور عسل
شناسایی گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در استان فارس
تعیین کارآیی اقتصادی پرواربندی های گوسفند بز در استان فارس
بررسی خصوصیات فولیکولی و ارتباط آن با کیفیت پوست در گوسفند کبوده
تعیین ارزش غذایی شاخ و برگ اوکالیپتوس و ضایعات درخت بادام
کاهش اندازه دنبه و چربی بدن در گوسفند ترکی
تعیین مولفه های واریانس و کوواریانس صفات اقتصادی در گوسفند کبوده فارس به منظور تعیین استراتژی مناسب انتخاب
تاثیر یهسازی جایگاه دام بر بهبود شرایط تولید در دامداریهای استان فارس فاز اول: تاثیر بهسازی حایگاه دام ب بهبود شرایط تولید در گاوداریهای روس
بررسی کانون های آلودگی شیر خام از مرحله دوشش تا تحویل به کارخانه در استان فارس
اثر سطوح مختلف تغدیه در اواخر آبستنی بر تولید و ترکیب آغوز گوسفند کبوده
تاثیر جیره های پلت شده و پلت نشده بر احتیاجات نگهداری و رشد بره های نر کبوده شیراز
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*