تعیین ترکیبات شیمیائی و قابلیت هضم گیاهان غالب مراتع استان اصفهان


تعیین ترکیبات شیمیائی و قابلیت هضم گیاهان غالب مراتع استان اصفهان
از اونجائیکه هدف اصلی دامپروری تبدیل مواد خوراکی (عمدتا غیرقابل مصرف انسانی) به فرآورده‌های غذائی مورد نیاز انسان می‌باشد لذا افزایش بازدهی در این تبدیل مستلزم هستفاده صحیح از خوراک‌ها واین نیز در گرو شناخت کمیت و کیفیت منابع خوراکی برنامه دارد.


بررسی اثر افزودن کاه گندم و ملاس بر خواص سیلویی بقایائی زراعت باقلا
علوفه مرتع بخش قابل توجهی از منابع تعلیف را در هستان اصفهان تشکیل می‌دهد که ارزش غذائی اون تاکنون تعیین نگردیده هست لذا در این طرح از گونه‌های علوفه‌ای غالب مراتع هستان نمونه‌برداری بعمل آمده و ترکیبات شیمیائی و ضریب هضمی اونها تعیین می‌گردد.


بررسی اثر تغذیه تکمیلی (سطوح مختلف انرژی) بر میزان بره‌گیری در گوسفندان کردی استان ایلام
علاوه بر تعیین مواد آلی به روش "وینده" اجزاء دیواره سلولی (ADF و NDF به روش Van soest و عناصر معدنی به روش A.O.A.C و سایر روش‌های هستاندارد مربوط در آزمایش اندازه‌گیری می‌شود.


بررسی اثر مخلوط پنج گیاه داروئی بر توان تولیدی گاوهای شیرده


بررسی اثر مکمل‌های غذایی حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین برای تغذیه تحریکی و همچنین بر عملکرد تولید مثل گوسفندان نژاد دالاق


76 out of 100 based on 46 user ratings 346 reviews

بررسی ارزش غذایی گیاه خارشتر و جایگاه آن در تغذیه نشخوارکنندگان
بررسی استفاده از آزولا فیلکولوئیدس در جیره جوجه‌های گوشتی
بررسی امکان تکثیر کرم خاکی بر بقایا و ضایعات مختلف کشاورزی بمنظور تغذیه دام
بررسی امکان جایگزینی ضایعات چغندرقند (طوقه و ریشه) غنی‌شده به جای ذرت سیلو شده در تغذیه گاو میش
بررسی به منظور مونوکلونال آنتی‌بادی علیهB.V.D.V
بررسی تاثیر سطوح مختلف کولین و میتونین جیره غذایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی
بررسی تاثیر عصاره مغز دانه چریش Azadirachta indica Adr.Juss زیتون تلخ Melia azedarach L. برکنه و اروآبیدموم خوار زنبور عسل
بررسی تاثیر نوع جیره بر سن اولین زایش گاو میش‌های آذربایجانغربی
بررسی خصوصیات ژنتیکی صفات اقتصادی کرم ابریشم بومی ایران
بررسی خصوصیات شیرواری و رشد بره گوسفند شال در دو سیستم پرورش
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*