بررسی امکانات افزایش راندمان کاربرد آبیاری شیاری یا تعیین طول بهینه شیار در مناطق خشک


بررسی امکانات افزایش راندمان کاربرد آبیاری شیاری یا تعیین طول بهینه شیار در مناطق خشک
یکی از پارامترهای موثر در افزایش راندمان کل در هر آبیاری، راندمان کاربرد آب در مزرعه می باشد .


بررسی اثر سیستم جمع‌آوری هرز آب در دیمکاری مو در باجگاه
آبیاری شیاری یکی از روش های ثقلی هست که از قدیم الایام در کشورمان بصورت سنتی و با راندمان پایین انجام می شده هست .


اثر مکش آب خاک و عمق کاشت بذر بر روی ظهور نهال جوازخاک
در ارتباط با طراحی این سیستم آبیاری پارامترهای مختلفی ارائه می شود از جمله پارامترهای طرحی می توان به طول شیار ، شدت جریان ، سرعت نفوذ آب به خاک ، شیب زمین و فاصله بین شیارها اشاره کرد ، مهمترین پارامتر طراحی که می تواند تغییرات عمده ای در سیستم آبیاری بوجود آورد پارامتر طول شیار می باشد .


مطالعات زهکشی زمین جدید دانشکده کشاورزی ساری
از جمله روش های طراحی آبیاری به روش ‏‎S.C.S-1‎‏ ‏‎F.A.O-2‎‏ 3- واکرواسکوگربو اشاره کرد .


مدل‌سازی بده‌رود دز در محل ایستگاه تله‌زنگ
اصول و مبنای هریک از این روشها نسبتا با یکدیگر متفاوت بوده و هر کدام با توجه به شرایط محل تکوین خود دارای ویژگی های خاص می باشند.


تعیین ضریب گیاهی طشتک چغندر قند جهت برآورد و نیاز آبی و برنامه‌ریزی آبیاری آن


برداشت تعیین و محصول دوباره از جو زمستانه در رژیمهای مختلف آبیاری


76 out of 100 based on 56 user ratings 1156 reviews