بررسی نقد جامعه‌شناسی لوسین گلدمن در اثر مادام بواری فلوبر


بررسی نقد جامعه‌شناسی لوسین گلدمن در اثر مادام بواری فلوبر
جامعه شناسی ادبیات در فرانسه به یمن لوسین گلدمن شناخته شده هست.


تاثیر فعالیت‌های ارتباطی هدفمند بر ورودی در پیشرفت یادگیری نوشتاری زبان‌آموزان ایرانی
او اعتقاد دارد که متن ادبی حاصل جامعه هست وساختار متن ادبی همان ساختار جامعه هست.


بررسی تاثیر وجود عوامل فراکلامی بر درک مطلب زبان‌آموزان ایرانی
طبق نظر گلدمن، منتقد باید رد پای جامعه را در اثر ادبی پیدا کند.


بررسی تاثیر مطالب درسی تعاملی تعبیه شده در تلفن همراه بر نمرات پایانی دانش‌آموزان زبان انگلیسی سطح مقدماتی
اوهمچنین باید جهان بینی نویسنده را به منظور دستیابی به علت پدید آمدن یک اثر ادبی در جامعه پیدا کند.


افلاطون و ارسطو در موضع اختلاف «تحلیل و بررسی ایرادهای ارسطو به ایده‌های افلاطونی»
در این تحقیق میخواهیم نظریه های لوسین گلدمن را در مادام بواری فلوبر بررسی کنیم.


بازنمایی جنسیت در تصاویر کتابهای اینترچینج (ویرایش سوم)
او یک نثر نویس برجسته در قرن نوزدهم بود.


بررسی سه‌گانه کپش اثر فیلیپ راث در پرتو نظریه مطالعات فرهنگی
میخواهیم ثابت کنیم آیا مادام بواری حاصل اجتماع فرانسه قرن نوزده بوده هست یا نه.


بررسی تطبیقی نظریه‌ی فطرت از دیدگاه ملاصدرا، استاد مطهری و دکتر شریعتی
در بخش اول تحقیقمان با صحبت کردن ازلوسین گلدمن و ژرژ لوکاچ، از جامعه شناسی ادبیات و ریشه اون و تاریخچه اون صحبت کردیم.


مطالعه الگوهای استقراری نوسنگی و مس و سنگ غرب چهارمحال و بختیاری؛ شهرستان اردل
سپس به رابطه بین متن و جامعه پرداختیم.

در انتهای این بخش با صحبت کردن از فلوبر نشان دادیم که مکتب رئالیست قرن نوزده تنها جریان ادبی بوده که میتوانسته جامعه فرانسه قرن نوزده را به بهترین شکل ممکن نشان بدهد.

در بخش دوم، ساختار جامعه و ساختار مادام بواری را نشان دادیم.

زیرا ساختارگرایی تکوینی گلدمن ساختار متن را به عنوان ساختار جامعه در نظر میگیرد.

این سهم جامعه در متن هست.

در بخش سوم، متن را در جامعه بررسی کردیم ? به عبارت دیگر، دریافت این اثر را در جامعه فرانسه قرن نوزده و بیست بررسی کردیم.

همچنین نشان دادیم که چرا فلوبر تصمیم گرفت « کتابی بر مبنای هیچ » بنویسد.

با صحبت از جهان بینی نویسنده از علت تراژیک بودن آثار او صحبت کردیم.

در انتهای تحقیقمان به تاثیر فلوبر روی نویسندگان قرن نوزده و بیست پرداختیم.
95 out of 100 based on 55 user ratings 605 reviews