ترغیب قرآن به نگرش عقلانی


ترغیب قرآن به نگرش عقلانی
در میان ادیان مختلف جهان، اعم از الهى و غیر الهى هیچ آیین و جریانى را نمى‏توان یافت که به اندازه مکتب مترقى اسلام بر به کارگیرى عقل و راه‏هاى اون، تأکید و ترغیب کرده باشد.


بررسی نظریه‌ی توسّل و انعکاس آن در شعر عرفانی فارسی از قرن ششم تا نهم
ترغیب به عقلانیت و راهروى راه عقل، از ظاهر و باطن دین متعالى اسلام مشهود هست به نحوى که تأکید بر بکارگیرى راه عقل از لابه لاى آیات قراونى و روایات پیشوایان دین کاملاً هویدا هست به شکلى که کم‏ترین کوتاهى در این باره صورت نگرفته هست.


بررسی انواع توصیف در دو اثر از امیل زولا: سهم سگان شکاری و ژرمینال
بسى واضح هست که هنگام مراجعه به آیات وحى و احادیث پیشوایان دین، جامع‏ترین و بنیادى‏ترین شکل ترغیب و تأکید بر هستفاده از راه عقل را مى‏یابیم به گونه‏اى که در آموزه‏هاى قراونى، ارتباط با عقل و پذیرش‏هاى عقلانى، معیار مهم براى سنجش هر کارى به حساب مى‏آید.


موزه علوم و فنون ایران (تهران-منطقه22)
با نگاهی گذرا در آیات کریمه‌ی قراون می‌بینیم در آیات متعددی از قراون کریم به طور مستقیم و غیر مستقیم توصیه به تفکر، تعقل،...


مقایسه آراء و عقاید غزالی در احیاء علوم‌الدین با فیض کاشانی در المحجه البیضاء در باب مهلکات
شده هست.


رسانه و غرض ورزی: رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان بر بازتاب مسلمانان در رسانه
این آیات اعم هست از آیاتی که از ماده‌ی عقل، فکر، نظر، بصر،...


ارائه نقطه شروع جمله در پایان‌نامه‌های ایرانی چاپ شده و چاپ نشده رشته آموزش زبان انگلیسی
هستفاده کرده و آیاتی که به طرق مختلف دیگر، توجه به نگرش عقلانی را مورد تاکید برنامه داده هست، بطور مثال در برخی از آیات احتجاج‌های ابراهیم(علیه السلام) را مطرح می کند و در پایان از اون نتیجه می‌گیرد، در برخی آیات دیگر انتخاب قول احسن را پس از شنیدن سخنان مختلف ارج می‌نهد و در برخی دیگر از آیات، افرادی را که از فکر و عقل بهره می‌گیرند با تاکید مورد ستایش برنامه می‌دهد.


بررسی موضوع قدرت در مدایح عصر غزنوی (فرّخی، عنصری و منوچهری)
این در حالی هست که در آیات بسیاری کسانی را که از فکر و اندیشه بهره نمی‌گیرند مورد نکوهش برنامه داده هست.


تنبلی از دیدگاه قرآن و روایات
نکته‏اى که در این جا قابل توجه هست و در بخشى از این تحقیق به اون مى‏پردازیم، این هست که این راه مورد تأکید، کدام راه هست و منزلت و جایگاه این راه تا چه حدّ هست.

پر واضح هست که سنجش عقل و تعیین هستدلالى منزلت و جایگاه عقل در نظام معرفت دینى، پیش از هر چیز نیازمند تبیین و توضیح کافى این واژه هست.

پس باید روشن شود مراد از عقل و عقلانیت چیست و عقل مورد نظر قراون کدام هست به این معنى که این همه ترغیب و تأکید قراون به عقلانیت و نگرش عقلانى چه مسیرى را دنبال مى‏کند و پايه ا دنبال چه مفهومى از عقل هست.

به تعبیر دیگر عقلانیت قراونى چه ویژگى‏هایى دارد و با چه معیارهایى قابل سنجش و گزینش هست تا بتوانیم به راحتى به اون دست یابیم.

این تحقیق در فصل‏هاى چهارگانه عهده‏دار پردازش و بررسى این سوال و سوالات از این گونه هست.

لازم به ذکر هست که بیان کنیم روش ما در این پژوهش، تحقیق کتابخانه‌ای هست که با روش توصیفی تحلیلی همراه هست و امیدواریم با لطف و مدد الهی از عهده اون برآییم.
55 out of 100 based on 20 user ratings 45 reviews