بررسی رسوب‌گذاری در مخازن سدها با استفاده از تکنیک شبکه‌های عصبی (مطالعه‌ی موردی؛ سد بارون ماکو)


بررسی رسوب‌گذاری در مخازن سدها با استفاده از تکنیک شبکه‌های عصبی (مطالعه‌ی موردی؛ سد بارون ماکو)
یکی از بزرگترین مشکلاتی که پس از ساخت سدها ایجاد می‌شود مسئله‌ی رسوبگذاری در مخازن اون هاست.


مطالعه رفتار استاتیکی مصالح مخلوط ریزدانه و درشت‌دانه مورد استفاده در سدهای خاکی
این پدیده بهره برداری بهینه از حجم آب ذخیره شده در مخزن سد را با مشکل جدی مواجه می سازد.


نقش حفاریهای عمرانی در ناپایداری دامنه‌های طبیعی (بررسی موردی زمین لغزه سد تبارک آباد)
از اثرات رسوبگذاری مخزن سد می‌توان به کاهش ظرفیت مخزن، افزایش قدرت فرسایشی رودخانه در پایین دست سد، اختلال در عملکرد دریچه‌های تحتانی و ...


تاثیر طرح اختلاط بر مقاومت رویه‌های آسفالتی در برابر لغزندگی
اشاره کرد.


ارزیابی بتن‌های ساخته شده با سیمان‌های آمیخته (با ساختن آزمونه‌های بتنی)
حصول روش‌های مناسب و دقیق در پیش بینی بار رسوبی ورودی رودخانه‌ها به مخازن سدها را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین چالش‌ها در فرآیند فرسایش و رسوبگذاری دانست.کاربرد روش‌های آزمایشگاهی، مدل‌های ریاضی و روش‌های تجربی از جمله روش‌های معمول برای بررسی رسوب‌گذاری مخازن و تعیین حجم مفید اون‌ها می‌باشد.


بررسی ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خوردشده
لذا هستفاده از روش شبکه ‌های عصبی مصنوعی (ANN) به‌عنوان یکی از روش‌های نوین مدلسازی در علوم مهندسی مورد توجه محققین برنامه گرفته هست.


مطالعه تجهیزات کنترل ترافیک برای کاهش تصادفات در راههای برونشهری
در این تحقیق رسوب ورودی به مخزن سد بارون ماکو با هستفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (MLP ) موجود در نرم افزار متلب (MATLAB) پیش بینی گردیده و عملکرد مدل‌های پیش‌بینی شده به کمک معیارهای RMSE و R^2 مورد ارزیابی برنامه گرفته و با روش منحنی دبی سنجه رسوب (USBR) مقایسه گردیده هست.


بررسی رفتارهای تیرهای عمیق بتن مسلح دو سر ساده تحت اثر باگستر یکنواخت
همچنین به بررسی نحوه توزیع رسوب با هستفاده از روش تجربی کاهش سطح پرداخته شده هست.


تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیهای همگن و ناهمگن در حالات استاتیکی و دینامیکی به روش آنالیز حدی
بر پايه نتایج بدست آمده مدل شبکه عصبی مصنوعی دو لایه با الگوریتم آموزشی لونبرگ مارکوات و تابع تحریک سیگموید با دقت بالاتری قادر به تخمین رسوب می‌باشد وهمچنین مشاهده گردید که بطور متوسط سالانه 1/67 میلیون متر مکعب به دلیل ورود رسوبات به مخزن سد بارون ماکو از حجم اون کاسته شده که با توجه به این مقدار رسوب ورودی، اقدام به توزیع رسوب با هستفاده از روش کاهش سطح پرداخته و مشاهده گردید که سپس 30 سال اگر هیچگونه عملیات رسوب‌زدایی انجام نگیرد سد عملا غیر قابل بهره برداری خواهد بود.
95 out of 100 based on 75 user ratings 875 reviews