بررسی رفتار لرزه‌ای اتصالات خمشی تیر به ستون با مقطع کاهش یافته دارای ورق‌های استوانه نیم شده


بررسی رفتار لرزه‌ای اتصالات خمشی تیر به ستون با مقطع کاهش یافته دارای ورق‌های استوانه نیم شده
پس از وقوع زلزله نورثریج (Northridge) در 17 ژانویه سال 1994 قاب‌های خمشی بسیاری، از ناحیه اتصال دچار شکست ترد (Brittle fracture) شدند.


بررسی امکان فروافتادن عرشه پلهای بتنی پیش‌ساخته یا نشیمنگاه الاستومری تحت اثرات ناشی از زلزله
این زلزله باعث ویرایش مجدد آیین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای سازه‌های فلزی شد.


محاسبه بیلان آبی سفره آب زیرزمینی دشت بهاران به منظور تعیین دبی مجاز برداشت و مدیریت و برنامه‌ریزی تغذیه مصنوعی
آیین نامه 2800 ایران نیز در سال 1376 مجدداً ویرایش شد و در اون لزوم هستفاده از سیستم‌های شکل‌پذیر (Ductile) تاکید گردید.


طراحی بهینه حوضچه‌های آرامش نوع 2 و 3
برای تأمین شکل‌پذیری و جلوگیری از ایجاد شکست ترد در اتصالات، تغییرات زیادی در نحوه اجرای اتصالات ساز‌های فولادی پیشنهاد گردید.


مطالعه رفتار استاتیکی مصالح مخلوط ریزدانه و درشت‌دانه مورد استفاده در سدهای خاکی
یکی از اتصالاتی که سپس زلزله نرتریج بسیار مورد بررسی برنامه گرفت، اتصال مقاوم خمشی نرم شده موسوم به RBS (Reduced Beam Section) می‌باشد.


نقش حفاریهای عمرانی در ناپایداری دامنه‌های طبیعی (بررسی موردی زمین لغزه سد تبارک آباد)
در این اتصال با کاهش سطح مقطع بال تیر در نزدیکی اتصال تیر به ستون، مقطع بحرانی از مجاورت ستون به محل مقطع کاهش یافته منتقل می‌شود و کاهش سطح مقطع به صورت یک فیوز محافظ برای اتصال عمل می‌کند.


تاثیر طرح اختلاط بر مقاومت رویه‌های آسفالتی در برابر لغزندگی
اتصالات RBS علیرغم مزایای فراوان، دارای نواقص وکاستی هایی همچون مقاومت کم در برابر کمانش جانبی-پیچشی و کمانش های موضعی بال و جان می باشندکه باعث ایجاد محدودیت در هستفاده از این اتصال می گردند.


ارزیابی بتن‌های ساخته شده با سیمان‌های آمیخته (با ساختن آزمونه‌های بتنی)
به همین دلیل اتصال AWRBS با بکارگیری جان موجدار در جهت رفع این کاستی ها و با تفکر تضعیف تیر مورد توجه برنامه گرفت.


بررسی ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خوردشده
در این تحقیق با توجه به رفتار اتصالات AWRBS ، هستفاده از لوله (با مقاطع هستاندارد موجود در اشتال) به جای جان صاف تیر و با تفکر بهبود رفتار این اتصالات مورد بررسی برنامه گرفت.

این بررسی ها با شبیه سازی اتصال پیشنهادی در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS تحت بارگذاری چرخه ای صورت گرفته هست.

نتایج نشان می دهد که اتصال مورد بحث توانایی دور کردن وانتقال مفصل پلاستیک از محل اتصال به ناحیه تضعیف شده را دارد.همچنین منحنی رفتار هیسترزیس نشان میدهد که نمونه ها قابلیت تحمل حداقل 06/0 رادیان چرخش بدون افت مقاومت قابل ملاحظه را دارا می باشند در حالی که صلاحیت برای هستفاده از اتصالات مقاوم خمشی در قاب های خمشی ویژه حداقل 04/0 رادیان می باشد.

علاوه بر این اتصال مذکور رشد مفصل پلاستیک را نسبت به اتصالات AWRBS به تاخیر انداخته و مفصل پلاستیک پایدارتری را نتیجه می دهد.
94 out of 100 based on 54 user ratings 904 reviews