مدل مکان‌یابی مراکز اورژانس در راههای برون شهری

مقایسه استفاده از دو نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/TiO2 و پلی‌آنیلین/گرافن در حذف رنگزا از محلول‌های آبی
انتخاب سیستم ساختمانی مناسب در مقایسه سیستم های نوین (D3 پانل و ICF) و سنتی با رویکرد مدیریت ساخت
بررسی تثبیت خاک مارن تبریز با پودر لاستیک بعنوان ماده تثبیت کننده باز یافت شده از لاستیک کهنه
مدلسازی عددی اثر نوع و چینش آرمور در روگذری موج از موجشکن های توده سنگی
ارائه مدل تحلیلی رفتار لرزه ای پایه پلها با در نظر گیری اثرات اندرکنش خاک- سازه
تقسیم‌بندی جرم سقف طبقات ساختمان به چند بخش متکی بر قطعات لغزنده دارای اندرکنش دینامیکی به منظور کاهش پاسخ لرزه ساختمان
CRUD pattern for urls.py, passing object from URI to view
need help solving sorl-thumbnail error: “'thumbnail' is not a valid tag library:”
django tutorial problem: no module named pysqlite2
HTTP push examples in Flex
How to fetch the top two products for each product type?
django, extending the add/change form at the admin
Reversing django.contrib.auth.models.User password, sha1 to readable string
How to create translation to “timesince” value ? (template tag)
How to generate temporary URLs in Django
Inserting values into a formset

مدل مکان‌یابی مراکز اورژانس در راههای برون شهری
روزانه افراد زیادی در معرض تصادفات وسایل نقلیه درراه‌ های برون‌شهری برنامه میگیرند که احتیاج به دریافت تمهیدات فوری برای نجات دارند.


مدل سازی عددی جریان چگالی با استفاده از نرم افزار FLUENT6.3
با توجه به اینکه سرعت در این‌گونه معابر بالا می‌باشد، مسلماً شدت حادثه نیز زیاد بوده و ریسک خطر بالایی را در بردارد.


بررسی خرابی پیشرونده در سازه‌ها در طول زمان زلزله
اولین گام که در این‌گونه موارد برای نجات جان انسان‌های درگیر مطرح می‌شود اعزام کمک‌های اولیه پزشکی هست.


مقایسه نفوذپذیری بتن با بکارگیری روش‌های استاندارد و محفظه استوانه‌ای
کمک‌های اولیه پزشکی به‌طورمعمول توسط مراکز خدمات فوریتهای پزشکی ارائه می‌رود.


محاسبه طیف پاسخ غیرخطی تیر ستون‌های فولادی در برابر بار انفجار
یکی از مهم‌ترین پارامترها در ارائه باکیفیت خدمات فوریتهای پزشکی، وقت ارائه این خدمات هست.


ارزیابی جایگاه سه حوزه دانش "مدیریت هزینه"، "مدیریت ریسک" و "مدیریت کیفیت" در پیاده‌سازی مهندسی ارزش (بر پایه PMBOK)
محل پایگاه‌های خدمات فوریتهای پزشکی نقش بسیار پايه ی در کاهش وقت جواب به تقاضا دارد، و ازاین‌رو، مکانیابی این پایگاه‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست.


بررسی تاثیر شرایط خاک در مودهای خرابی سکوهای دریایی با استفاده از آنالیز استاتیکی افزاینده غیرخطی
تعیین محل و تعداد پایگاه‌ها با هستفاده از مدلهای مکانیابی صورت می‌پذیرد.


شناسایی خرابی در سازه‌ها با استفاده از تابع پاسخ فرکانسی و یک روش مبتنی بر بهینه‌سازی
هدف این مدل‌ها عمدتاً بدست آوردن حداکثر پوشش تقاضا با توجه به محدودیت موجود می‌باشد.


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب سطحی حوضه آبریز بالخی چای در استان اردبیل با استفاده از ANN و مدل PRECIS
در این پایان‌نامه ابتدا مدلهای موجود مکانیابی موردبررسی قرارگرفته و نقاط قوت و ضعف اونها مشخص‌شده هست.

سپس، با در نظر گرفتن این مدل‌ها و با توجه به محدودیت‌های موجود، سعی در توسعه یکی از مدلهای مناسب برای شبکه مورد بررسی، گردید.

مدل پیشنهادی برای محور ارتباطی مشهد مقدس قوچان، به‌عنوان مطالعه موردی، مورد آزمایش قرارگرفته هست.

برای این منظور ابتدا اطلاعات تصادفات و همچنین محدودیت‌های هندسی و سرعت در این شبکه برداشت گردید.

سپس با توجه به محدودیت‌های هندسی، اقدام به ناحیه بندی شبکه گردید و در ادامه میزان حادثه‌خیزی هر ناحیه با توجه به تصادفات فوتی و جرحی و مدت‌وقت سفر در هر ناحیه، برآورد شد.

در قدم بعد سعی شد با واردکردن این اطلاعات به مدل اقدام به مکانیابی پایگاه‌های اورژانس با هدف پوشش بیشینه گردد.

نکته قابل‌ذکر، کاهش کارایی هر پایگاه با توجه به فاصله وقتی که از هر ناحیه موردتقاضا دارد، می‌باشد.

در واقع با افزایش فاصله وقتی، عملکرد سیستم امدادرسان نیز به سمت صفر میل خواهد نمود.

همچنین محدودیت شعاع هستاندارد 20 دقیقه نیز برای مدل منظور گردیده هست.

درنهایت و با توجه به پردازش مدل، معین گردید که اگرچه تعداد 6 پایگاه به جهت پوشش تمامی نواحی کافی می‌باشد، ولی به جهت افزایش کارایی و بهره‌وری سیستم امدادی، لازم هست که 8 پایگاه در شبکه موردبررسی تأمین گردد.

علاوه بر این مشاهده شد که در صورت عدم داشتن موسسه مالي‌های اطلاعاتی مناسب به جهت تحلیل کمی، تجربه می‌تواند، با دقت نسبتاً خوبی، در مکانیابی این پایگاه‌ها به‌صورت کیفی، مفید واقع شود.
89 out of 100 based on 69 user ratings 1169 reviews