تاثیر افزودن شیشه بازیافتی بر خواص بتن خودتراکم در درجه حرارت‌های مختلف


تاثیر افزودن شیشه بازیافتی بر خواص بتن خودتراکم در درجه حرارت‌های مختلف
وجود مخلوط رنگ‌های مختلف شیشه‌های بازیافتی، اونها را مواد زائدی می‌سازد که در صنعت شیشه نمی‌تواند مورد هستفاده مجدد برنامه بگیرد.


بررسی علل تأخیر پروژه‏‌های عمرانی شهر مشهد و ارائه راهکارهای برون‌رفت از آن
هستفاده از زباله‌های شیشه به عنوان یک مولفه بتن، فن‌آوری جدیدی هست که نیاز به مطالعه بیشتر و بررسی در جهت ارتقای عملی و تاکید بر معرفی شیشه‌های بازیافتی به عنوان یک جایگزین برای مواد اولیه دارد.


بررسی علل خوردگی قسمت‌های فوقانی (در معرض هوا) شیرهای دفنی و حوضچه‌ای گاز موجود و ارائه راهکارهای جلوگیری از آن
در طول سال‌های اخیر مقدار قابل توجهی از کار پژوهش برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های هستفاده از زباله یا مواد قابل بازیافت در بتن به‌عنوان یک راه حل برای مشکل مواد زائد و یا به بهبود خواص بتن انجام شد.


مطالعه عددی تاثیر انفجار بر مخزن بتنی روزمینی آب، مطالعه موردی مخزن شهر جدید پردیس
تحقیق حاضر از مزایای مهم هستفاده از شیشه بازیافتی در بتن، هم از لحاظ اقتصادی و هم محیط زیست می‌باشد.


طراحی و پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) و تعیین بلوغ و کارکردهای آن در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد)
SCC یک نوع خاص بتن با جریان‌پذیری بالا می‌باشد که نیاز به ویبره برای جاگیری و متراکم کردن ندارد.


بروزرسانی مدل اجزای محدود دینامیکی سازه‌ها با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی ذاتی
در این تحقیق، شیشه بازیافتی به‌‌عنوان ماده‌ای جایگزین سیمان در ترکیبات بتن خودتراکم گنجانده شده هست.


بررسی رفتار دینامیکی قابهای خمشی جداسازی شده با جداگرهای غیر الاستیک تحت زلزله‌های نزدیک گسل
طرح اختلاط‌های SCC، با هستفاده از بهینه‌سازی به منظور به‌دست آوردن خواص خوب در هر دو حالت تازه و سخت شده طراحی شده‌اند.


مطالعه آزمایشگاهی اندرکنش بین دانه‌ای ماسه‌های رسدار برای رسیدن به حالت پایدار هم‌ارز
هدف از مطالعه حاضر، تحقیق و بررسی خواص بتن SCC با جایگزینی شیشه به جای سیمان هست.


حل معادله برگر دو بعدی با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچر افزایشی در تعیین سرعت تهنشینی رسوب
در این تحقیق شیشه بازیافتی در هفت طرح اختلاط، با نسبت‌های وزنی مختلف از 0%، 5%، 10%، 15%، 20%، 25% و 30% وزن سیمان، جایگزین سیمان شده‌‌اند.

طرح اختلاط‌های مختلف برای جریان-پذیری، پایداری، مقاومت، گیرش و واکنش‌های قلیایی - سیلیسی(ASR) ، آزمایش شده‌اند.

نتایج آزمایشات بتن تازه نشان می‌دهد که خصوصیات جریان‌پذیری بتن با افزایش شیشه بازیافتی در حجم خمیر چسبنده، افزایش می‌یابد.

طرح 5% جایگزینی، بهترین مقاومت فشاری را در نتایج آزمایش نشان داده هست.

با وجود این، مقاومت فشاری بتن حاوی شیشه بازیافتی، با افزایش مقدار شیشه بازیافتی در 25% و 30% جایگزینی شیشه، کاهش می‌یابد.

کاهش مقاومت در نسبت‌های جایگزینی مختلف قابل توجه نیست.

در نتیجه می‌توان با شیشه بازیافتی به‌عنوان سیمان، بتن SCC مطابق هستاندارد طراحی کرد.

لازم به ذکر هست که، عملکرد بتن SCC در درجه حرارت‌های بالا، از بتن معمولی بهتر هست.

هدف دیگر از مطالعه حاضر، بررسی مقاومت فشاری بتن SCC، در درجه حرارت‌های بالا می‌باشد.

بنابراین، نمونه‌های بتن SCC جایگزینی شیشه با سیمان، به مدت یک ساعت در معرض درجه حرارت‌های 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700 و 800 درجه سانتیگراد برنامه گرفته‌اند.

سپس آزمایش مقاومت فشاری، بر روی اونها انجام شد.

نمونه‌ها مقاومت خوبی در برابر درجه حرارت‌‌های بالا از خود نشان داده‌اند.

بطور کلی، نتایج نشان می‌دهد که تولید بتن SCC با هستفاده از شیشه بازیافتی امکان پذیر هست.
88 out of 100 based on 68 user ratings 868 reviews