طراحی و استفاده از یسکوساز اکتیو هارمونیکی در سیستم‌های توزیع ‏‎DC‎‏ مخابراتی

ترمیم تصاویر با استفاده از انتشار بلترامی
شبیه سازی سوئیچ های نوری با ساختار توری براگ جهت دار
بهینه سازی Handover بین دو سیستم در مخابرات سیار سلولی
مدل کردن و شبیه سازی ترانزیستور ماسفت نانو لوله کربنی با استفاده از شبکه عصبی
شبیه سازی کمپرسور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
مدیریت تراکم شبکه انتقال با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار و در نظر گرفتن قابلیت اطمینان سیستم قدرت
ماکس و دی ماکس نوری (با استفاده از کریستالهای فوتونیکی)
طراحی کنترل کننده فازی برای سیستم های عملیات از راه دور
بهبود سیگنال صحبت با استفاده از فیلتر Wiener تکراری محدود به مدل سازی با کدبوک
بررسی اثرات تولید پراکنده به روش فوتوولتائیک بر عملکرد سیستم توزیع
ساخت میکرو محرک بوسیله زدایش عمودی پلاستیک PET با نور ماورای بنفش
کنترل بهینه رشد تومورهای سرطانی به روش شیمی درمانی
ارائه الگوریتم‌های حذف بار ترکیبی تطبیقی به منظور حفاظت بهینه سیستم قدرت
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*