آشکارسازی هوشمند نمونه‌هایی از اجسام با گذردهی بالا به کمک سنسور الکترومغناطیسی

بررسی و طراحی مدارات XOR سه ورودی
طراحی و ساخت آنتن چاپی تک قطبی همراه با خاصیت حذف باند
آشکارسازی بی‌درنگ عیوب بافتی پارچه
بهبود کد توربو با استفاده از کنترل الگوریتم کدگشایی
ایجاد یک ساختار فوتونیک کریستال دو بعدی پلیمری و بررسی پاسخ فرکانسی آن
طراحی و شبیه سازی یک سوئیچ بوت استرپ ولتاژ پایین برای ورودی های بدون بایاس
بهبود کیفیت ویدئو با استفاده از روشهای پنهان سازی خطا
بررسی عملکرد الگوریتمهای مختلف بهینه‌یابی در مساله هماهنگی رله‌های جریان زیاد
طراحی کنترلگر چندمنظوره با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی تعمیم یافته
طراحی کنترل کننده فازی دیجیتال با مدار فازی ساز جدید با استفاده از CMOS
طراحی و شبیه سازی سوئیچ با استفاده از تکنولوژی میکروماشین به منظور استفاده در مدارات RF
جابجایی بهینه برای اصلاح در طراحی مدارات VLSI با استفاده از روش MFA
بهینه سازی قدرت درایوهای با سرعت قابل تنظیم در موتورهای F.D.F و F.W.P نیروگاه های حرارتی بر اساس ارزیابی اقتصادی و راندمان
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*