بازشناسی ارقام و حروف دستنویس فارسی در فرمهای ثبت نام آزمون سراسری

طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن دو قطبی مسطح برای کاربردهای شبکه‌های بی سیم محلی WLAN
طراحی و ساخت آنتن مایکرواستریپ شکافدار جدید بسیار پهن باند (UWB) با تغذیه مایکرواستریپ خاص و عملکرد فیلترینگی قابل کنترل
طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ فرکتالی UWB
آنالیز، طراحی، و ساخت سوئیچ RF-MEMS با استفاده از روش عددی ماتریس خط انتقال طراحی و ساخت سوئیچ RF-MEMS جدید
طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن تک قطبی مسطح فرا پهن باند با خاصیت حذف باند
طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن تک قطبی مسطح فرا پهن باند جدید
بهبود خصوصیات تشعشعی آنتن زاگی صفحه‌ای با استفاده از رفلکتور امپدانس بالا
طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن تک قطبی مسطح برای کاربردهای فرا پهن باند (UWB)
طراحی و ساخت آنتن شکاف دار میکرواستریپی جدید با ساختار پنجره ای فضا پرکن و مشخصه پلاریزاسیون دایروی قابل کنترل در فرکانس 5/5 گیگا هرتز WLAN/WiMAX
طراحی و ساخت یک آنتن میکرواستریپ چندلایه برای کاربرد در محدوده فرکانسی GHz 3-5
طراحی، آنالیز و شبیه سازی آنتن شیپوری مخروطی چهار تیغه ای برای کاربردهای پهن باند
طراحی و ساخت آنتن شیپوری TEM برای باند GHz 2-18
تخمین حالت و شناسایی پارامترها در محرک های کنترل برداری موتور القایی با استفاده از نظریه طیفی
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*