توزیع ولتاژ ضربه و ولتاژ انتقالی در سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور


توزیع ولتاژ ضربه و ولتاژ انتقالی در سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور
توزیع ولتاژ ضربه در سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور اثر مهمی روی طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا دارد.


طراحی و پیاده سازی یک مبدل دیجیتال به آنالوگ با دقت 10 بیت و سرعت 5GS/s در پروسه 0.18µ تکنولوژی CMOS
در گذشته این پدیده به وسیله یک تحلیل تئوری با این فرض که سیم‌پیچهای ترانسفورماتور دارای توزیع یکنواخت اندوکتانس و ظرفیت هستند، تشریح می‌شد.


طراحی و شبیه سازی شتاب سنج خازنی میکروماشینی با دو درجه آزادی
محاسباتی که با این فرضیات انجام می‌شد، در عمل برای طراحی سیم‌پیچهای ترانسفورماتور قابل اجراء نمی‌باشد.


مدلسازی پس زمینه و آشکارسازی شیء متحرک در دنباله های تصاویر دریایی
سپس این که یک شبکه نردبانی که دارای تعداد محدودی از بخشهای یکنواخت می‌باشد، پیشنهاد شد، کامپیوترهای دیجیتال برای حل عددی شبکه‌ای که دارای توزیع غیریکنواخت ثابت‌های سیم‌پیچی می‌باشد، مورد هستفاده برنامه گرفت .


معرفی الگوریتمی جدید جهت کاهش اثر تغییرات غیر خطی در شناسایی صورت با استفاده از تصاویر مادون قرمز حرارتی
بنابراین محاسبه توزیع ولتاژ ضربه در سیم‌پیچی ترانسفورماتوری که در اون ثابت‌های سیم‌پیچی انتخابی و اختیاری باشد، امکان‌پذیر شد.


کنترل پیش‌بین فرایند زیستی تولید پنی‌سیلین
این روش در مقایسه با تحلیل تجربی به وسیله یک ترانسفورماتور مدل مقایسه‌ای (Scale-model transformer) در به دست آوردن توزیع ولتاژ ضربه در سیم‌پیچی ترانسفورماتور در وقت کوتاه با داشتن قابلیت انعطاف لازم برای کار طراحی خیلی موثر می‌باشد.


تشخیص مواد تشکیل دهنده رسوب رگ در تصاویر IVUS
با این حال، سیستم‌های با ظرفیت بالاتر و ولتاژ بالاتر اخیرا" توسعه یافته‌اند، به طوری که بالابودن قابلیت اطمینان سیم‌پیچهای ترانسفورماتور در مقابل ولتاژ ضربه اعمال شده ضروری می‌باشد.


استفاده از کنترل تطبیقی در تخمین پارامترهای متغیر در کنترل برداری موتور القایی
بنابراین تحلیل دقیق‌تر توزیع ولتاژ ضربه در سیم‌پیچهای ترانسفورماتور اهمیت می‌یابد، به طوری که باید هم توزیع ولتاژ در سیم‌پیچی که تحت ولتاژ ضربه هست و ولتاژ به اون اعمال شده هست بررسی شده و هم ولتاژ انتقالی در سایر سیم‌پیچها که ولتاژ ضربه مستقیما" به اونها اعمال نشده هست پیشگویی شود.


بررسی و بهبود روشهای مدیریت توان پویا با کمک تغییر ولتاژ و فرکانس برای مدارهای دیجیتال در فناوری نانو
نکته دوم بالاخص به دو دلیل دارای اهمیت می‌باشد.

تعیین مناسبترین ترکیب عایقکاری و ایجاد آرایشهایی که برای محاسبه نوسان ثانویه در سیم‌پیچی که تحت ضربه برنامه گرفته، بکار رود، ضروری می‌باشد.

بهینه‌سازی عایقکاری متناسب با سایر تجهیزات قدرت که تحت ولتاژ ضربه نمی‌باشند، لازم و ضروری هست .

پس در نتیجه باید یک روش محاسبه برای توزیع ولتاژ ضربه در چند سیم‌پیچ ایجاد شود.

در اینجا یک روش محاسبه‌ای دقیق‌تر برای ولتاژ ضربه در سیم‌پیچهایی که تحت این ولتاژند و برای ولتاژ انتقالی در سیم‌پیچهایی که تحت ولتاژ ضربه نیستند، برای ترانسفورماتورهای بزرگ قدرت معرفی می‌شود.

این روش برای طراحی پايه ی عایقکاری سیم‌پیچهای ترانسفورماتور به طور مستقیم قابل اجراء می‌باشد.

این کار گام به گام به صورت زیر دنبال می‌شود: 1 - معین کردن دقیق شبکه معادل چند سیم‌پیچ که ترکیبی از المانهایی همچون یک جفت بوبین بشقابی یا بوبین لایه‌ای می‌باشد.

2 - معین کردن مقدار مشخص اندوکتانس سیم‌پیچ ترانسفورماتور با تحقیق منظم این که آیا وجود هسته آهنی روی پاسخهای ولتاژ ضربه تاثیر دارد یا بدون تاثیر می‌باشد.

3 - معین کردن روش محاسبه بهینه خازنهای سری با مقایسه پاسخهای ولتاژ ضربه اندازه‌گیری شده و محاسبات به دست آمده از روشهای محاسبه‌ای مختلف ، و 4 - تحقیق کردن دقت روش برای توزیع ولتاژ ضربه و برای ولتاژ انتقالی با مقایسه پاسخهای ولتاژ ضربه‌ای اندازه‌گیری شده و محاسبه شده برای انواع مختلف سیم‌پیچهای ترانسفورماتور.
88 out of 100 based on 68 user ratings 868 reviews

مدلسازی و مانیتورینگ فرآیند حفاری زیرتعادلی با استفاده از تخمین و نظریه ترکیب اطلاعات
تضمین پایداری و ارتقای قوام در کنترل پیش بین با استفاده از رویکردهای غیرخطی
پیاده سازی تقویت کننده‌های مایکروویو بر روی موجبرهای مجتمع شده در زیرلایه
بررسی و شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) و تاثیر آن بر بهبود کمبود ولتاژ سیستم توزیع
طراحی و ساخت یک آنتن پچ حلقوی با چند فرکانس کاری
طراحی یک گیرنده کم توان بر مبنای استاندارد زیگ‌بی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*