مدل شبکیه چشم انسان به عنوان یک تصویربردار


مدل شبکیه چشم انسان به عنوان یک تصویربردار
شبکیه یا عضو گیرنده حس بینایی به عنوان خارق‌العاده‌ترین حساسه بیولوژیکی دارای عملکردهای گوناگونی هست .


مدیریت ترافیک در شبکه های IP/MPLS به منظور تامین کیفیت خدمات
این عضو علاوه بر حساسه‌های نوری که تبدیل الکترواپتیکی را انجام می‌دهند، دارای لایه‌های عصبی دیگر نیز می‌باشد که به کمک اونها پردازشهای مهمی به صورت موضعی روی تصویر انجام می‌دهد.


برنامه ریزی بهینه سیستمهای توزیع
این شبکه عصبی به صورت پنج لایه در انسان و بسیاری از انواع جانوران شناسایی شده هست .


طراحی گیرنده نوری ده گیگابیت بر ثانیه با فناوری سی ماس
مهمترین پردازش شبکیه برجسته کردن لبه‌ها و تاکید روی اونها ست .


شناسایی مدل و کنترل تطبیقی کوره دوار سیمان
آشکارسازی موضعی حرکت و تاکید روی لبه‌های متحرک نیز پردازش دیگری از شبکیه هست .


تحلیل و طراحی آنتن مایکرواستریپ فرکتالی با کاربرد مخابرات بی سیم
این پردازش نقش مهمی در جبران تاخیر رشته‌های عصبی و نیز جبران ضعف بینایی در خارج از مرکز بینایی (لکه زرد) دارد.


طراحی و ساخت فیلتر مایکرواستریپی میان گذر فشرده‌ی دوبانده
کنترل خودکار ضریب تقویت از جمله تواناییهای فوق‌العاده شبکیه هست که باعث فراهم آمدن امکان بینایی در گسترده بسیار وسیعی از شدت روشنایی می‌شود.


تخمین انحراف زمانی و فرکانسی در سیستم های مبتنی بر MIMO-OFDM در دو مسیر فراسو و فروسو با استفاده از ساختار سمبل آموزشی موجود در پروتکل WiMAX 802.16d
این گسترده در انسان حدود 1010lx هست .


طراحی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال 10 بیتی در فرکانسی نمونه برداری 100MS/s با توان مصرفی 10mw در پروسه ی 0.18um
دسته‌بندی و کدینگ اطلاعات عملکرد دیگری از شبکیه هست .

این عملکرد که توسط لایه مجزایی از سلولهای عصبی صورت میگیرد، باعث کاهش حجم قابل ملاحظه‌ای از پردازش سیستم اعصاب مرکزی می‌شود.

فشرده‌سازی اطلاعات نیز از عملکردهای مهم شبکیه به شمار میرود که به کمک اون 120 میلیون حساسه نوری در انسان توسط یک میلیون رشته عصبی به سیستم اعصاب مرکزی متصل می‌شوند.

این عملکرد حاصل هستراتژی خاص نمونه‌برداری در شبکیه هست .

هستراتژی مزبور بوجود آورنده خاصیت مقیاس ثابت نیز می‌باشد.

خاصیت مقیاس ثابت باعث می‌شود اطلاعات دریافت شده از اشیاء نسبت به فاصله اونها تقریبا" ثابت باشد و بنابراین اجسام با ابعاد ثابت دیده شوند.

نکته مهم در مورد شبکیه به عنوان یک دستگاه پردازشگر ورودی اون هست که همه عملکردهای اون در ارتباط با یکدیگر ودر ارتباط با توانایی‌های سیستم اعصاب مرکزی بهینه می‌باشد و این بهینگی نیز در ارتباط با نیازهای محیطی زندگی جانور هست .

شبکیه را می‌توان از حیث عملکردهای متفاوت اون مدلسازی نمود.

به عنوان مثال مدل اون از حیث هستراتژی نمونه‌برداری همچون یک تصویربردار هست که تصویر خروجی اون خصوصیات مربوط به هستراتژی مزبور را دارد.

مهمترین خصوصیت چنین تصویربرداری همان خاصیت مقیاس ثابت هست .
70 out of 100 based on 40 user ratings 190 reviews

طبقه بندی پدیده های مختلف تخلیه جزیی در ترانسفورمرهای قدرت
طراحی و پیاده سازی یک دوربین دیجیتال یک میلیون پیکسل با قابلیت Autofocus، در پروسه 35/0 µm CMOS
کاربرد ادوات FACTS برای پایداری سیستم های قدرت و استفاده از داده های PMU‌ برای کنترل این ادوات
طراحی و پیاده سازی یک فرستنده - گیرنده دیتا با سرعت 5Gb/s در پروسه CMOS 0/35 um
استفاده از DSSC برای متعادل سازی شبکه و کاربرد DSSC به همراه دیگر ادوات FACTS
طراحی و پیاده سازی یک تراشه شبکه عصبی برای کاربرد شناسایی گفتار با استفاده از تکنولوژی CMOS
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*