طراحی و ساخت بخش آی - اف گیرنده رادار ام - آی - تی

مونوپل NCPWS (آنتن تک قطبی استریپی نازک با تغذیه هم صفحه)
شبیه سازی اورمدولاسیون پمپ و سیگنال در تقویت کننده های فیبر نوری با آلاینده اربیوم (EDFAs) با در نظر گرفتن اثر ASE
طراحی دیجیتالی دمدولاتور FM با استفاده از VHDL
تثبیت خودکار تصاویر هوایی به روی تصاویر ماهواره ای
کنترل بهینه سیستم های تکین خطی تغییرناپذیر با زمان با استفاده از توابع متعامد
مدیریت بهینه رزرو توان راکتیو به کمک روش اجتماع پرندگان
بازآرایی شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات اهمی با استفاده از الگوریتم های شهودی و نظریه گراف
تخمین زاویه ورود سیگنال‌های CDMA
تحلیل فیلتر و میکسرهای مایکرویو نوری به وسیله پارامترهای قابل تنظیم
کاهش تاثیر کمبود ولتاژ در سیستم های توزیع با استفاده از جبرانگر D-Statcom
بررسی محدودیت‌های عملکردی در سیستم‌های کنترل غیرخطی
مدل سازی کوره قوس الکتریکی و جبران فلیکر ولتاژ ناشی از آن با استفاده از جبران ساز استاتیکی توان راکتیو
طراحی و پیاده سازی شتاب دهنده سخت افزاری روی یک FPGA جهت سیستم توموگرافی مقاومت الکتریکی
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*