طراحی و ساخت آرایه آنتن ویوالدی متقاطر باند X با میله های عایق دو لایه


طراحی و ساخت آرایه آنتن ویوالدی متقاطر باند X با میله های عایق دو لایه
در این پایان نامه، جزئیات طراحی آرایه ای از ترکیب اونتن های میله ای دی الکتریک و نوعی از اونتن های شکافی به نام ویوالدی در باند فرکانسی X بررسی و تحلیل می شود.


بهینه سازی بانک فیلتر کدینگ زیر باند برای فشرده سازی تصویر بر اساس مبادله تمرکز در حوزه زمان-فرکانس
آرایه اونتن طراحی شده با هستفاده از نرم افزار CST MWS شبیه سازی شده و پارامترهای مختلف اونتن برای بهبود عملکرد آرایه بهینه سازی می شوند.


تاثیر عملکرد کلیدهای انتقال بار سریع ‏‎(Static transfer switch)‎‏ روش شبکه توزیع
مقسم توان برای تغذیه این آرایه اونتن با هستفاده از تکنولوژی SIW ساخته شده و برای دستیابی به پهنای باند وسیع و مشخصات تلفاتی پایین بهینه می شود.


پیشگویی خواص ماکرو ملکولها با استفاده از روشهای مبتنی بر منطق فازی
این مقسم توان به ترتیب دارای 0.9dB± و 4?± تغییرات در دامنه و فاز سیگنالهای خروجی و بیشتر از 10dB افت برگشتی در ورودی در پهنای باند 4GHz هست.


کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو در ژنراتورهای القایی روتور سیم پیچی شده متصل به شبکه
همچنین افت عبوری این ساختار 1.05dB اندازه گیری شده هست.


طراحی و شبیه سازی مدولاتورهای دلتا-سیگما با دقت بالا برای کاربردهای ‏‎XDSL‎‏
این مقسم توان دارای اندازه کوچک، تلفات پایین و پهنای باند وسیع هست و به راحتی با سیستم های مایکروویوی و موج- میلیمتری تجمیع می شود.


طراحی و پیاده سازی کنترل مستقیم گشتاور و در نوتور آهنربای دائمی سنکرون
آرایه اونتن 8 المانی با هستفاده از مقسم توان ساخته شده و اونتن ویوالدی ساخته شد.


طراحی کنترل کننده مقاوم ‏‎H-INFINITY‎‏ برای سیستم ترمز ضد قفل خودرو
برای بهبود تزویج متقابل بین المانهای آرایه و در نتیجه افزایش پهنای باند اونتن و کاهش سطح لوبهای فرعی، از میله های عایق دولایه هستفاده شده هست.


تحلیل و شبیه سازی همزمانی در مودم ‏‎OFDM‎‏ برای خطوط برق 230 ولت
این اونتن کل پهنای باند X را پوشش می دهد و نتایج اندازه گیری شده گین 12.6-16.5 dB، نسبت لوب اصلی به لوب عقبی اونتن 29 dB، SLL زیر -14dB، HPBW در صفحه E برابر 13? و در صفحه H برابر 50? و افت برگشتی حداقل 10 dB در باند فرکانسی 8-12 GHz را نشان می دهد.

آرایه قبلی ساخته شده از اونتن های ویوالدی به همراه میله های هستوانه ای دی الکتریکِ یک لایه دارای پهنای باند کمتر از1GHz ، گین حدود 13.5-16dB و اندازه 10.16×16.2 cm2 بود که در ساختار جدید اندازه آرایه سه برابر کوچکتر و پهنای باند بیشتر از 6 برابر بهبود یافته هست.

به عنوان یکی از کاربردهای این اونتن، عملکرد آرایه به عنوان اونتن گیرنده در یک سیستم تصویربرداری راداری تست شد و نتایج بدست آمده بهبود قابل توجهی در کیفیت تصویر بدست آمده در مقایسه با تصویر حاصل از اونتن مشابه که توسط مقسم توان مایکرواستریپ تغذیه شده، نشان می دهد.

تلاش ما منجر به دستیابی به اونتنی با اندازه کوچک، عرض باند وسیع و تلفات پایین در مقایسه با نمونه های ساخته شده قبلی و در نتیجه آرایه ای با گین بالا شده هست.

این آرایه به عنوان فید اونتن های رفلکتوری در مخابرات ماهواره ای، سیستم مخابراتی UWB، سیستم های تصویربرداری UWB، سیستم رادار، سنجش از راه دور، تلسکوپ های رادیویی، GPR، پزشکی و اندازه گیری کاربرد دارد.
88 out of 100 based on 48 user ratings 898 reviews

کنترل سیستم های غیر خطی نامعین و غیر کمینه فاز با استفاده از کنترل لغزشی تطبیقی
بررسی کنترل کننده یکپارچه توان ‏‎(VPFC)‎‏ در شبکه انتقال ایران
شبیه سازی، طراحی و بهبود تصمیم گیری و اجرای تعویض کانال در مخابرات سیار سلولی
بهبود ضریب توان و کاهش میزان های مونیکهای جریان یکسو کننده های سه فاز در شبکه قدرت با استفاده از روش سوئیچینگ ولتاژ صفر ‏‎(ZVS)‎‏ و جریان صفر
طراحی یک سیستم خبره جهت عیب یابی و تشخیص خطا در عملکرد رله های حفاظتی ایستگاههای فشار قوی
راهبردی جدید در کاربرد نظریه های ‏‎H ‎‏ و گروه - عضویت در طراحی الگوریتم های وفقی پایا
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*