تحلیل ظرفیت سیستم‌های اشتراک طیفی در کانال‌های محو شونده

تدوین مجموعه آزمایشی جهت ارزیابی سیستم سنگ شکن
بررسی اثر ناهمگونی ساختار موتور سوئیچ رلکتانس بر عملکرد حالت دائم آن به روش اجزای محدود
مطالعه، آنالیز و شبیه سازی ارسال تصاویر روی خطوط ‏‎ISDN‎‏ و بررسی امکان انتقال بر روی خطوط تلفن معمولی ‏‎(PSTN)‎‏
بررسی و ارائه یک روش ارتباط مادون قرمز برای شبکه های محلی بی سیم
روشی جهت بالا بردن ضریب توان در کنترل دور موتور القایی در طرح برگشت قدرت
بررسی هارمونیکهای طرف ‏‎AC‎‏ و ‏‎DC‎‏ در شبکه ‏‎HVDC‎‏ و حذف آنها با استفاده از فیلتر غیرفعال
طراحی و ساخت واحد کنترل الکترونیکی سیستم ترمز ضد قفل خودرو
درجه بندی خودکار تصاویر آسیب شناسی پروستات با استفاده از ویژگیهای مالتی و یولت
طراحی بهینه ابعاد شیار استاتور در موتورهای القایی
بهینه سازی کوپلر جهتی خط شاخه-تحلیل، طراحی، ساخت
ترکیب ویژگیهای طیفی-مکانی برای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
بهینه سازی بانک فیلتر کدینگ زیر باند برای فشرده سازی تصویر بر اساس مبادله تمرکز در حوزه زمان-فرکانس
تاثیر عملکرد کلیدهای انتقال بار سریع ‏‎(Static transfer switch)‎‏ روش شبکه توزیع
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*