قابلیت انتقال توان در سیستم‌های قدرت چندماشینه با درنظرگرفتن قید پایداری گذرا

طراحی مدار اندازه گیری فاصله با استفاده از خاصیت خازنی
طراحی و پیاده سازی الگوریتم و نرم افزار مناسب برای سیستم رباتیکی جراحی مغز و اعصاب
برقراری حالت همزمانی بین شبکه قدرت و منابع توزیع شده توسط ‏‎PLL‎‏
متعادل سازی جریان بارهای سه فاز نامتعادل به کمک مبدلهای چهار بازوئی مدوله شده توسط روش مدولاسیون بردار فضایی
پیاده سازی سخت افزاری کوانتیزاسیون برداری ضرایب موجک برای فشرده سازی تصویر و ویدئو و طراحی کتاب رمز
بهینه سازی ‏‎TMS320C54X‎‏ مبتنی بر معماری‏‎RISC‎‏
ارزیابی روش ‏‎PCLPF‎‏ و ارائه یک روش جدید جهت حل مشکل ‏‎dc offset‎‏ در کنترل برداری مستقیم موتورهای القایی
کاهش مرتبه کنترل کننده ‏‎H‎‏ بی نهایت با حفظ عملکرد و کاربردی بر روی سیستم تعلیق خودرو
بررسی کارایی و توان مصرفی در الگوریتمهای کنترل توان
تحلیل یکپارچه ساختارهای عایقی محدود با روش تابع گرین ویژه-تصاویر مختلط
طرح رمزنگاری آنالوگ سیگنال صحبت براساس تبدیل ‏‎Wavelet‎‏
طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه ای فعال مایکرواستریپی
طراحی و اجرای نرم افزار دریافت و نمایش سیگنالهای تنفسی و پردازش آنها جهت استخراج پارامترهای مهم تنفسی و انجام تشخیص اولیه
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*