طراحی و شبیه سازی انتقال دیتا از طریق خطوط برق و استفاده از این سیستم در کنترل روشنایی معابر

بررسی و پیاده سازی پردازش سیگنالهای صوتی با استفاده از آرایه گیرنده
کنترل سرعت موتورهای القایی رتور سیم پیچی شده با استفاده شبکه تریستوری هیبریدی در مدار رتور
توصیف شکلی قابلیت دسترسی و از کار اندازی سرویس در شبکه های کامپیوتری
طراحی و شبیه سازی یک سیستم ردیابی منابع مادون قرمز نقطه ای
طراحی لینک های ‏‎Telecommand ‎‏ و ‏‎Telemetry‎‏ماهواره ‏‎LEO‎‏ با استفاده ازاطلاعات ردیابی و فاصله سنجی ‏‎GPS‎‏
طراحی شبیه سازی و پیاده سازی آشکارساز و سنکرون ساز بیت ‏‎B/QPSK‎‏ تمام دیجیتال با تراشه ‏‎FPGA‎‏
طراحی و ساخت شیفت دهنده فاز 200 درجه در باند ‏‎S‎‏ جهت بهینه سازی تستر حساسیت فیوز رادیویی
حفاظت دیجیتالی خطوط انتقال جبران شده بوسیله خازن سری
نقش همبافت در یادگیری عاطفی و کاربردهای کنترلی آن
فشرده سازی بی درنگ تصاویر چندطیفی در درون ماهواره
کنترل زمان واقعی یک پروسه حرارتی به کمک ایده مدلهای چندگانه
حذف فعال نویز پریودیک در کانال صوتی بوسیله اعمال روش کنترل تکرار شونده
طراحی و شبیه سازی تبادل اطلاعات در شبکه کامپیوتری با نرخ بیت بالا در کانالهای اعوجاج دار با بکارگیری روش ‏‎ADSL‎‏
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*