طراحی کارآمد دیکدرهای آنالوگ برای مخابرات بی‌سیم

جبرانسازی اشباع محرک در سیستم های کنترل
پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از یادگیری تاملی
بازآرایی چندمنظوره شبکه‌های توزیع با استفاده از الگوریتم برنامه‌ریزی تکاملی
کنترل بهینه سیسیتمهای منفرد و طراحی PID کنترلر بهینه با استفاده از توابع عمود برهم
معرفی دسته‌ای جدید از فیلترهای جهت‌دار با دوره محدود و بررسی کارایی آنها در کاربردهای استخراج ویژگی
طراحی پارامترهای PSS با استفاده از روش QFT برای سیستم قدرت چندماشینه
بررسی روش‌های ارزیابی و تعیین یک شاخص کمی با هدف قیمت‌گذاری کیفیت توان در بازار رقابتی برق به روش هوشمند
طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای توربین‌های بادی مجهز به ژنراتورهای القایی دو تغذیه به روش کلاسیک و الگوریتم ژنتیک
روش متوسط‌ گیری دوگانه در مبدل اصلاح ضریب توان بوک - بوست
کنترل پیش‌بین موتور اولتراسونیک چرخان نوع موج سیار با استفاده از شبکه عصبی
تشخیص خطا و تعیین تعداد میله‌های شکسته‌ی رتور موتور القایی قفسه سنجابی با استفاده از روش‌های پردازش سیگنال و بازشناسی الگو
طراحی حسگر تصویری CMOS با ابعاد پیکسل 512×512
برنامه ریزی تولید نیروگاه ها با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی باینری
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*