مسیریابی هوشمند در ترافیک شهری


مسیریابی هوشمند در ترافیک شهری
منظور نظر در این پروژه تحقیقاتی مسیریابی در شبکه ترافیکی هست .


[برآورد حالت کمترین میانه مربعات Fast Decoupled در سیستم قدرت]
روشهای کلاسیک برای حل مسئله مسیریابی هر چند نسبتا" دقیق‌اند ولی همگی دارای این ویژگی می‌باشند که اجرای نرم‌افزار مربوط به اونها وقت‌گیر هست .


به کارگیری فن آوری اطلاعات در بخش مدیریت مصرف برق خانگی در استان همدان
بطوریکه اجرای این برنامه‌ها بر روی سوپر کامپیوترها و بهره‌گیری از پردازش موازی هست که می‌تواند مفید واقع شود [11] ودر محدوده وقتی مجاز جواب داده و مسیر بهینه را بیابد.


[رله‌گذاری حفاظتی پاگیری با استفاده از شبکه‌های پتری]
این مسئله بخصوص در شبکه‌های بزرگ قابل توجه هست .


[‌تحلیل و مدل‌سازی حسگرهای پخش نور با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی]
نیاز به سخت‌افزار پر هزینه در واقع بدلیل اونستکه روشهای کلاسیک درجه هوشمندی پائینی دارند، از این رو منظور از انجام این پروژه مطالعه جهت یافتن روشی هوشمند برای مسیریابی هست با این هدف که تا حد زیادی از پیچیدگی مسئله کاسته شود بطوریکه مسئله با هستفاده از تجهیزات ساده‌تر و با سرعت کافی در اجرای الگوریتم مربوطه قابل حل باشد.


[روش‌های دسترسی چندگانه برای ارتباطات بی‌سیم باندپهن در سیستم‌های رادیویی بر روی فیبر]
بدیهی هست این کاهش هزینه وقتی مفید هست که مقبولیت جواب از دست نرود.


[حالات گذرای الکتریکی در ماشین‌های همگام آهن‌ربای دائمی]
بدیهی هست همچون هرمسئله دیگری که با روشهای هوشمند حل می‌شود انتظار داشته باشیم کمی از دقت حل مسئله کاسته شود بطوریکه مسیر یافته شده را نتوان با احتمال 100 % مسیر بهینه دانست ، ولی می‌باید جواب به دست آمده با احتمال بالا مثلا" 98 % به بالا بهینه باشد و این عدم دقت از خواص ذاتی روش هست نه مربوط به عدم دقت در اندازه‌گیری کمیات ترافیکی و یا مشابه اون، مثلا" اگر از سیستم خبره هستفاده شود بدیهی هست کسب تجربه حاصل لزوما" بهترین تجربه نیست .


[طراحی، ساخت و اندازه‌گیری آشکارسازهای نوری فروسرخ چاه کوانتومی یون-دفن‌شده]
البته بعضی موارد که دقت در اندازه‌گیری کمیات ترافیکی کم هست و به اصطلاح مسئله در شرایط غیر دقیق باید حل شود روش هوشمند حتی از روش کلاسیک جواب مقبولتری می‌دهد.


[عیب ‌یابی یاتاقان غلتکی با استفاده از تکنیک ناهمامیختی کور]
اما اگر فرض کنیم اطلاعات تا این حد غیر دقیق نیستند باید انتظار اون را داشته باشیم که جواب بدست آمده از روش هوشمند نسبت به روش‌های کلاسیک غیر دقیق‌تر ولی مقبول باشد.

با توجه به اونکه در این مورد بسیار کم کار شده مهمترین قسمت این پروژه مطالعاتی همان یافتن روش هوشمند مناسب و یا باصطلاح بررسی تحقق‌پذیری حل مسئله با روش‌های هوشمند شناخته شده هست .

از این رو روش‌های هوشمند معروف چون سیستمهای خبره، منطق فازی، شبکه‌های عصبی، الگوریتم ژنتیک در نظر گرفته شد و روشی برپايه سیستم‌های خبره قابل تحقق بر روی مسئله تشخیص داده شد.

همچنین در قسمتی از پروژه که پیش‌بینی (Prediction) کمیات ترافیکی لازم هست ، مطالعاتی بر روی پیش‌بینی با منطق فازی صورت گرفته که نتایج اون و مقایسه با روش کلاسیک پیش‌بینی خطی در قسمت مربوطه ارائه خواهد شد.
70 out of 100 based on 60 user ratings 760 reviews