طراحی میکروپروسسوری، مالتی پروسسینگ یا گسترده سیکل حرارت نیروگاه بخاری بعثت


طراحی میکروپروسسوری، مالتی پروسسینگ یا گسترده سیکل حرارت نیروگاه بخاری بعثت
اتوماسیون سیستم‌ها در چند دهه گذشته تحول زیادی داشته هست .


نقشاب‌زنی مقاوم تصویر با تبدیل DCT - 4×4
این امر برپايه پیچیده شدن Plant ها شکل گرفته و با رشد سریع تکنولوژی ساخت مدارات مجتمع که منجر به ساخت مدارات VLSI گردیده، این امکان فراهم شد که بتوان نیازهای روبه گسترش اتوماسیون را جواب داد این نیازها برپايه رسیدن به کیفیت بالاتر کالا با قابلیت اعتماد مناسب و قیمت کمتر شکل گرفتهاست .


بهینه‌سازی هوشمند هم‌زمان "هزینه تولید و تولید گازهای آلاینده" و تخصیص بار سیستم‌های قدرت
با توجه به اهمیت این شاخه پايه ی و نقشی که در اقتصاد هر کشوری ایفا می‌کند بهای لازم را باید برای اون بپردازیم و در این راستا کوشش بیش از پیش مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور و همکاری با مراکز صنعتی کاملا" ضروری بنظر می‌رسد.


تحلیل، مدل سازی و طراحی مدولاتورهای الکتروجذبی موج رونده
سیستم‌های کنترل نیوماتیکی با داشتن قابلیت اعتماد مناسب و نویزپذیری کم مدتها مورد هستفاده بوده هست ولی با توانائیها و قابلیتهایی که کنترلرهای الکترونیکی دراختیار برنامه می‌دهند و با پیشرفتی که در زمینه ساخت مدارات VLSI صورت گرفته هست کنترلرها به سمت مدولهای هستانداردی بنام (Progsamable logic controllr)PLC و نمونه پیشرفته‌تر اون که بنام کامپیوترهای صنعتی معروفند پیش رفته هست .


طراحی و آنالیز یک آنتن میکرواستریپ حلقه مستطیلی کوچک شده در دو باند فرکانسی 2 و 5 گیگا هرتز
با دراختیار داشتن چنین پردازشگرهای قوی می‌توان با تقسیم‌بندی پروسه هر بخش را به یکی از این پردازنده‌ها پرد که توان کافی برای اجرای وظایف محوله را دارا می‌باشد و بدین طریق به یک سیستم کنترل غیرمتمرکز دست یافت .


طراحی و شبیه‌سازی مدولاتور سیگما - دلتا با پهنای باند وسیع و دقت بالا
هدف از این پروژه طراحی سیستم اتوماسیون واحد بخار با بکارگیری تجهیزات مدرن و با هستفاده از روشهای نوین که شرکتهای معتبری چون زیمنس و هانی‌ول هستفاده می‌نمايند و روشهایی که اکنون بصورت تحقیقاتی هستند می‌باشد.


طراحی و شبیه‌سازی کنترل پیش‌بین برای موتورهای توربوشارژر
برای این طراحی ساختار سلسله مراتبی غیرمتمرکز (HDS) مورد هستفاده برنامه گرفته هست بطوری که قابلیت گسترش تا سطوح اتوماسیون بالا را دارد این سیستم دارای ویژگیهای مهم قابلیت اعتماد و همچنین نظارت Online اپراتور و مدیریت می‌باشد.


طراحی آنتن‌های موج نشتی توسط ساختارهای متناوب
سخت‌افزاری که برای این منظور درنظر گرفته شده برپايه خصوصیات کنترل نماينده‌های صنعتی (Process Station) و روشهای Monitoring جدید (Operator Station) و مدولهای هستاندارد طراحی گردیده و نرم‌افزار مربوط به کنترل حلقه درجه حرارت نهایی (که از نقاط حساس و مهم بویلر هست) با هستفاده از توابع تبدیل بدست آمده و کنترل مربوطه و نیز Task مربوط به ارتباط اپراتور با ماشین (MMI) با توجه به ویژگی Maltitasking سیستم‌های مدرن طراحی و بصورت Functional diagram ارائه گردیده هست .


تعیین درخواست بهینه خرید برق از سوی خرده فروشان در بازار برق روز پیش
در این پروژه از روشهایی که در کنترل سالیان متمادی هستفاده شده هست (کنترل PID) مورد هستفاده برنامه گرفته و هم روشهای نوین کنترلی (کنترل غیرمتمرکز، سلسله مراتبی) بکار گرفته شده هست و از سخت‌افزارهای مدرنی که اکنون در طراحی‌های پیشرفته صنعتی بکار می‌روند (Process Station) برای پیاده‌کردن الگوریتمهای کنترلی در طرح هستفاده شده هست .

از سوی دیگر با ارائه روشهای جدید یادگیری شبکه‌های عصبی بصورت فازی توان این شبکه‌ها برای شناسایی غیرخطی سیستمها اضافه کرده گردید و با ادامه روش جدیدی ضرایب کنترل PID، با هستفاده از کنترلر فازی تنظیم می‌گردد برپايه روشهای پیشنهاد شده می‌توان زمینه‌های تحقیقاتی جدیدی را یافت .
82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews