تدوین سیستمهای محاسباتی و طراحی کامپیوتری ساخت یخچال


تدوین سیستمهای محاسباتی و طراحی کامپیوتری ساخت یخچال
هدف از اجرای این طرح ، تدوین متد محاسباتی و طراحی ، تهیه بسته نرم‌افزار کامپیوتری ، حک و اصلاح برنامه کامپیوتری و تهیه دستورالعمل هستفاده از برنامه کامپیوتری می‌باشد.


طراحی و شبیه‌سازی دی مالتی پلکسر تمام نوری با فتونیک کریستال برای اهداف WDM و DWDM


کاربرد فیلتر کالمن غیر خطی در GPS تفاضلی


88 out of 100 based on 78 user ratings 1228 reviews

فیلتر باند باریک قابل تنظیم مادون قرمز با استفاده از تداخل سنج فابری - پرو
افزایش کیفیت تصویر توسط تکنیک فراتفکیک پذیری
ردیابی جسم صلب با استفاده از روش کرنل گذاری
بهبود کیفیت شبکه با استفاده از ادوات فعال (کاربرد در سیستمهای زمین)
تحلیل و ارزیابی حافظه‌های تمام نوری مبتنی بر تشدید کننده‌های حلقوی
طراحی و ساخت یک آنتن شکاف دار میکرواستریپی جدید با پلاریزاسیون دایروی پهن باند در فرکانس 5/3 گیگا هرتز WiMAX
الگوریتم‌های مسیریابی در شبکه‌های بی‌سیم Ad hoc با محدودیت انرژی
طراحی و ساخت کنورتر فرکانس بالا
طراحی و شبیه سازی مخلوط کننده بالانس مضاعف CMOS برای مبدل کاهش فرکانسی
پرتوسازی پهن باند مبتنی بر SVD در سیستم های MC-MIMO
آنالیز و طراحی یک قطعه سوییچ نوری مبتنی بر کریستالهای فوتونی
استخراج جزئیات از تصاویر اثر انگشت بصورت سخت افزاری
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*