تهیه برنامه کامپیوتری اتصال کوتاه برای شبکه سراسری

بررسی تداخل‌های الکترومغناطیسی ترانسفورماتورهای فرکانس بالا در منابع تغذیه سوئیچینگ با استفاده از شبیه‌سازی المان محدود
کنترل تراکم برای شبکه‌های سنسوری بی‌سیم
ارائه الگوریتم شار بهینه در ماشین‌های القایی دور متغیر وات بالا به منظور کمینه‌سازی تلفات
بررسی قابلیت پیاده‌سازی شبکه بی‌سیم مش با توجه به پارامترهای موجود در محیط‌های صنعتی
بررسی پایداری سیستم حلقه‌بسته بر روی مدل بدست‌آمده از روش هموتوپی پرتوربیشن (HPM)
شناسایی و ارزیابی هارمونیکها و میان هارمونیکهای متغیر با زمان توسط روش حداقل مربعات توسعه یافته و min norm
What type of database table structure is this called?
Recommended location for document storage - in database or elsewhere?
Is it better to have 1 page or many for a website listing a small number of products?
How to represent a 2-D data matrix in a database
Data Module in Dll with delphi?
What ORMs work well with Scala? [closed]
Subversion: Copy repository users from existing to new project (SASL Database)
Database design--billions of records in one table?
What is NoSQL, how does it work, and what benefits does it provide? [closed]
Database of Software

تهیه برنامه کامپیوتری اتصال کوتاه برای شبکه سراسری
هدف ایجاد یک برنامه کامپیوتری برای مطالعه انواع خطاها در شبکه قدرت می‌باشد برای هماهنگی رله‌ها در سیستمهای قدرت مهندسین رله باید تمام خطاهائی که امکان رخ دادن اون وجود دارد در مورد مطالعه برنامه دهند و سپس با هستفاده از نتایج حاصله از مطالعه این خطاها رله‌هارا هماهنگ نمايند.


مطالعه شکست الکتریکی به منظور طراحی کلید بسته شونده با زمان عملکرد زیر نانو ثانیه با فشار کمتر از یک اتمسفر
پس یک برنامه کامپیوتری که قابلیت بررسی تمام خطاها را داشته و درضمن طرز کار با اون ساده باشد و از سرعت کافی هم برخوردار باشد برای مهندسین رله از ضروریات به‌حساب می‌آید.


کنترل بهینه سیستم های دینامیکی سوییچ شونده


بررسی سوئیچینگ بسته ای در سیستم های تمام نوری


76 out of 100 based on 66 user ratings 466 reviews

مدلسازی و فشرده سازی ناهمواریهای زمین
توسعه ای در تحلیل پایداری سیستمهای غیرخطی تاخیر مبتنی بر روش Lyapunov-Krasovskii
استگانوگرافی ویدئو با استفاده از تغییرات همزمان مکانی و زمانی
بهینه سازی رفتار موتور سنکرون آهنربای دایم تحت کنترل مستقیم گشتاور
تعیین مدل پخش بار برای کنترل کننده دینامیک بار
بخش بندی تصویر و رهگیری شیء توسط مار جدید جهتی پروکراستیز
طراحی نوسان سازهای متعامد و چند فازه ی LC فرکانس بالا با هدف کاهش نویزفاز و توان مصرفی
شبیه سازی، تحلیل و پیاده سازی سیستم تعلیق الکترودینامیکی با آهنربای دائم
ارائه ی یک روش نوین استگانوگرافی تطبیق پذیر با طول اطلاعات مخفی شونده
بهبود مشخصه ی توان خروجی سیستم هیبرید پیل سوختی متانولی/باتری با بار دینامیکی
زمانبندی در تعویض کانال در شبکه های نسل جدید
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*