کاربرد عملگرهای مورفولاجیک در تشخیص لبه درتصاویر دیجیتال


کاربرد عملگرهای مورفولاجیک در تشخیص لبه درتصاویر دیجیتال
دراین پروژه ابتدامروری پرتئوری ریاضی مورفولاجی Morphological Mathematics شده هست و سپس کاربردهای اون در پردازش تصویر مورد بحث برنامه گرفته هست .


منابع تغذیه قدرت پالسی نیمه هادی
ازاین تئوری ریاضی می‌توان در تشخیص ویژگی‌های مختلف یک تصویر هستفاده کرد.


استفاده از خراشیدگی
مزیت عمده اون به روشهای کلاسیک ، هستفاده از شکلها و ساختارهای هندسی مختلفی هست که درخود تصویر موجودند.


طراحی و ساخت توربین گازی مرکب
برای تشخیص ویژگی، ازیک المان ساختاری هستفاده می‌کنیم که می‌تواند به پروبی تشبیه شود که روی صفحه تصویر می‌گردد ویژگی مورد نظر راپیدامی‌کند.


تاسیس آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و محرکهای الکتریکی
علاوه براین درمورد سرعت و نحوه تحقیق اونها نیزبحث مختصری شده‌است .


بسته نرم‌افزاری جهت محاسبات خطوط انتقال نیرو
عملگرهای مورفولاجیک جدیدی برای تشخیص لبه به همراه الگوریتم‌هایی برای تشخیص حدآستانه و نازک کردن لبه‌ها ارائه شده‌است .


تکنولوژی تست و کنترل دقیق کلیه قطعات یخچال بطور اتوماتیک
در نهایت ، لبه‌های اصلی چند تصویر بااین روشها تشخیص داده شده و نتایج حاصله با عملگرهای کلاسیک تشخیص دهنده لبه مقایسه شده‌است .


تدوین سیستمهای محاسباتی و طراحی کامپیوتری ساخت یخچال


بررسی مبرد سیال جدید برای جایگزینی با مبردهای فریون 12 ، 21 و 22


70 out of 100 based on 60 user ratings 910 reviews