بررسی وتحلیل زیر ساختار کلید عمومی

کنترل معکوس تطبیقی پیل سوختی غشاء تبادل پروتون با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
طراحی سیستم جداکننده صحبت از سکوت در محیط های نویزی و فاقد نویز
مدلسازی دینامیکی توربین بادی سرعت ثابت مجهز به ژنراتور القائی قفس سنجابی
مدلسازی دینامیکی توربین بادی سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی روتور سیم پیچی شده دو تغذیه ای
کنترل پیش بین مقاوم با بازخورد خروجی برای سیستم‌های دارای عدم قطعیت چندوجهی
بهینه سازی فازی بازآرایی سیستم های توزیع به منظور کاهش تلفات و افزایش تعادل بار بر مبنای تئوری کلنی مورچه ها
What type of database table structure is this called?
Recommended location for document storage - in database or elsewhere?
Is it better to have 1 page or many for a website listing a small number of products?
How to represent a 2-D data matrix in a database
Data Module in Dll with delphi?
What ORMs work well with Scala? [closed]
Subversion: Copy repository users from existing to new project (SASL Database)
Database design--billions of records in one table?
What is NoSQL, how does it work, and what benefits does it provide? [closed]
Database of Software

بررسی وتحلیل زیر ساختار کلید عمومی
امروزه بدلیل افزایش هستفاده از شبکه های کامپیوتری واینترنت،امنیت از اهمیت بسزائی برخوردار شده هست .یکی از زمینه های مهم مورد مطالعه در این حوزه،زیر ساختار کلید عمومی می باشد .زیر ساختار کلید عمومی یکی از راهکارهای مناسب برای کمک به افزایش امنیت در شبکه های کامپیوتری ،مبادله اطلاعات ومبادله مالی هست.زیرساختار کلید عمومی در راستای تکامل رمز نگاری کلید عمومی وبرای حفظ اصالت کلیدهای عمومی ومدیریت گواهیهای کلید عمومی شکل گرفته هست .در این پایان نامه ابتدا زیر ساختار کلید عمومی و اجزای اون معرفی می شود وسپس به مسئله لغو گواهی پرداخته خواهد شد.برای ارائه زیرساختار کلید عمومی،روشهای متعددی ارائه شده هست که مهمترین وکاملترین اونها‏‎X.509‎‏میباشد.رویکردهای مختلف ارائه زیرساختار کلید عمومی معرفی وخصوصیات اونها ذکر می گردد.مسیر اعتماد یا مسیر گواهی از مسائل مهم تمام زیرساختار هاست.رویکرد های مختلفی برای یافتن مسیر اعتماد وچیدمان مراجع گواهی در جوامع پرجمعیت وگسترده ارائه شده هست که از جمله اونها می توان به مدل سلسله مراتبی،مدل شبکه ومدل لیست مورد اعتماد اشاره کرد.مدلهای مختلف اعتماد بیان شده وبا یکدیگر مقایسه می گردند وبرای بهبود عملکرد مدلها پیشنهاداتی ارائه می گردد.همچنین نیاز مندیهای امنیتی زیر ساختار کلید عمومی بیان وسپس مخاطرات مترتب برزیر ساختار کلید عمومی ذکرمی گردد.معتمد بودن یک مرجع گواهی نیز از اهمیت خاصی برخوردار هست وهر کاربرقبل ازدر خواست گواهی باید به طریقی از معتمد بودن مرجع مورد نظراطمینان حاصل کند.یک راه حل مناسب اماهزینه برووقت گیر،استفاده از سیستمهای دانش میباشد.به عنوان یک ابزارمکمل در مرحله پردازش داده ها،استفاده از شبکه های عصبی پیشنهاد میگردد.روشی برای تعیین میزان اعتماد پذیری مرجع گواهی بر پايه سیستمهای دانش معرفی می گردوسپس پیشنهادی برای جایگزینی سیستمهای دانش باشبکه های عصبی معرفی می گردد.همچنین این مسئله برای تعیین رده گواهی بسط داده خواهد شد.


ساخت یک ربات بر پایه بینایی برای از بین بردن علفهای هرز


برنامه‌ریزی بهینه شبکه‌های توزیع در حضور تولید پراکنده


94 out of 100 based on 54 user ratings 754 reviews

طراحی سیستم انعطاف پذیر ارتقاء کیفیت توان
طراحی و شبیه‌سازی لیزر تصادفی مبتنی بر نانوذرات ZnO
طراحی و شبیه‌سازی تقویت کننده عملیاتی ولتاژ پایین با پهنای باند بالا و بهره زیاد
مدلسازی و طراحی عناصر و مدارهای RF و میکروموج با شبکه های عصبی
طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال با فرکانس نمونه برداری 100 هزار نمونه در ثانیه، دقت 10 بیت و توان مصرفی میکرووات
سطوح هادی مغناطیسی و به کارگیری آنها در آنتن های مسطح با بهره بالا
طراحی و ساخت آنتن جدید تک قطبی برجکی شکل با تغذیه موجبر مسطح برای کاربردهای UWB
طراحی و ساخت آنتن جدید اسلات با تغذیه CPW برای کاربردهای UWB
بهینه سازی محل آنتن پایه در سیستم های میکروسلولی با استفاده از روش آماری با شبیه سازی تأثیر تلفات موانع در سیستم موبایل
طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن بهینه سازی شده مسطح تک قطبی با ساختار گسترش یافته تدریجی جهت استفاده در سیستهای فرا پهن باند
طراحی کنترل کننده فازی Takagi-Sugeno-Kang با توابع عضویت Sum Normal که توسط روابط فیلتر کالمن تعمیم یافته بهینه شده اند
مقایسه مدلهای ناپیوستگی های خط میکرواستریپ
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*