پیش شماره شهرستان قره لر چند است؟


پیش شماره شهرستان قره لر چند است؟
    پیش شماره شهرستان قره لر چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان سلفچگان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان سناوند چند است؟

پیش شماره شهرستان قره لر 451421 می باشد.


پیش شماره شهرستان سنجگان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قره لر باید ابتدا 0451421 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان سیرو چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در قره لر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0451421123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان شهرک صنعتی/شکوهیه چند است؟
شهرستان قره لر از توابع هستان اردبیل می باشد.


پیش شماره شهرستان شهرک/صنعتی/سلفچگان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 1276 reviews