بررسی آگاهی و نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی زاهدان از مراقبتهای بهداشتی در بیماران عروق کرونر قلب

بررسی میزان عوارض مادری و نوزادی در 700 مورد بارداری پس از موعد در بیمارستان حضرت زینب(س)
تعیین ارزش تشخیصی میزان تومور مارکر ‏‎P53‎‏ جهت افتراق توده های خوش خیم و بدخیم پستان در مقایسه با پاتولوژی
بررسی میزان شیوع اختلال دید رنگ در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ورودی 73-70 (مقطع بالینی و اینترنتی)
بررسی نتایج تست ‏‎FNA‎‏ تیروئید در بخش پاتولوژی بیمارستان شهید رهنمون و مقایسه
بررسی شیوع ابتلای ‏‎CNS‎‏ در بیماران لوسمی حاد بستری شده در بخش اطفال بیمارستان دکتر شیخ از سال 1377 الی 1381
بررسی تغییرات ‏‎RDW‎‏ در مراحل مختلف آنمی فقرآهن(شامل تشخیص، شدت بیماری ، طول درمان و درمان کامل)
.htaccess Multiple redirects
can i use robots.txt while handling my site with htaccess
need simple explantion about .htaccess
Redirect htaccess Based On Partial Folder Name
Codeigniter $config['uri_protocol'] problem
Help with 301 redirect (Simple concept, per directory control)
Display content as root from subdomain
how to remove url parameters in htaccess [closed]
.htaccess Subdomain Rewrite (not like other questions!)
.htaccess Conditional Redirect When Pattern Does Not Match

بررسی آگاهی و نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی زاهدان از مراقبتهای بهداشتی در بیماران عروق کرونر قلب
بیماری عروق کرونر از مهمترین شرایط مرگ در کشور ما میباشد.


بررسی میزان رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی مبتلا به ‏‎MI‎‏ شرکت کننده در طرح ‏‎MI‎‏ مرکز تحقیقات قلب
در این بیماری ریسک فاکتورهای متعددی دخیل هستند که برخی از اونها قابل کنترل و پیشگیری هستند و برنامه کنترل و پیشگیری توسط آموزش مناسب باید از سنین مدرسه آغاز گردد.


بررسی خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه با ‏‎ASO‎‏ بالا
این مطالعه بر روی 149 پسر و 150 دختر دانش‌آموز سال چهارم رشته تجربی توسط تکمیل پرسشنامه انجام گرفت و هدف اصلی طرح تعیین نیازهای آموزشی دانش‌آموزان و در نهایت بالا بردن سطح آگاهی و نگرش جامعه می‌باشد.


بررسی میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر یزد در سال تحصیلی 1380 - 1381ه. ش
میانگین نمره آگاهی از بیماری دختران و پسران به ترتیب 18 و 17 از 28 سئوال بود که تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد.


بررسی میزان افسردگی در بیماران کمردرد مزمن ‏‎CLBP‎‏مراجعه کننده به مطب متخصصین جراحی اعصاب و درمانگاه بیمارستان شهید رهنمون شهرستان یزد در
آگاهی با وجود بیمار مبتلا به بیماری قلبی در خانواده و سطح سواد والدین ارتباطی نداشته هست .


بررسی میزان لیپیدها در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بخش ‏‎CCU‎‏بیمارستان خاتم الانبیا در نیمه دوم سال 1380
کمترین اطلاعات در مورد علائم بیماری بوده هست .


تعیین نوع عوامل استرس زای مرتبط با آنژین صدری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا
در مورد شرایط وقوع احتمالی سکته قلبی اکثرا هیجان و هسترس و سپس فعالیت زیاد را ذکر کرده‌اند و از بقیه شرایط آگاهی مطلوبی نداشتند.


بررسی وضعیت آموزشی کارورزان در بخش زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در سال تحصیلی 1380-81
از سیگار بعنوان عامل ایجادنماينده بیماری بیشترین اطلاع و از بالا بردن تری‌گلیسرید و کلسترول و دیابت کمترین اطلاع وجود داشت .


بررسی علائم افسردگی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی حاد و مزمن بستری و سرپایی در بهار 1381 در بیمارستان روانپزشکی زاهدان
در زمینه تغذیه مناسب کمترین اطلاع در مورد زرده تخم‌مرغ بوده هست .

اکثریت قریب به اتفاق دانش‌آموزان در برخورد با بیمار قلبی مراجعه به پزشک را ذکر نموده‌اند و هیچ اطلاعی در مورد احیا بیمار وجود نداشت .

اکثر دانش‌آموزان شنا و دومیدانی را ورزش مناسب در بیماری قلبی دانسته‌اند.

رادیو و تلویزیون بیشترین و دبیران کمترین سهم را در اطلاع‌رسانی داشته‌اند.

اکثر اونها معتقدند که رفتار افراد در بروز بیماری قلبی تاثیر دارد و می‌توان از بروز اون با داشتن رفتارهای صحیح بهداشتی جلوگیری نمود و نیاز به آموزش مراقبتهای بهداشتی در بیماری قلبی را ضروری دانسته‌اند.
83 out of 100 based on 43 user ratings 293 reviews

بررسی تاثیر عمل جراحی واریکوسلکتومی درکاهش درد بیضه بیماران مبتلا به واریکوسل در بیمارستان شهید هاشمی نژاد
تعیین ‏‎HBS-Ag‎‏ ،‏‎HBS-Ab‎‏ ،‏‎HBC-Ab‎‏ ،‏‎HCV-Ab‎‏ در کلیه بیماران تالاسمیک مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر(ع) زاهدان در سال 1381
بررسی نگرش اعضای هیات علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به فرآیند آموزش طب سرپائی در سال 1380
بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی شهر زاهدان از حقوق جزایی و مسئولیتهای مدنی خویش در سال 81
بررسی اطلاعات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در رابطه با کمکهای اولیه در سال 1380
بررسی الگوی رشد دختران و پسران دانش آموز مقطع ابتدایی در شهر زاهدان در سال تحصیلی 81-80
RewriteCond all domains white www
Adding far future Expires header to .ttf and .otf files
Is my redirect not removing final slash?
simple htaccess question
Perform rewrite even if file at same URL exists (without getting error 500: infinite recursion)
htaccess rewriterule
.htaccess with multi domains
How do I enable gzip on Dreamhost?
Ending with period using Mod Rewrite
Rewrite main domain to folder
*