اقتصاد بهداشت

اثر آموزش بر توزیع درآمد
متنوع سازی صادرات و تغییر نرخ مبادله : مورد ایران(1380-1342)
تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران(1375-1345)
بررسی رابطه بین نوسانات عرضه پول و بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تخمین تابع تولید بیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران طی سالهای 1371 تا 1381
بررسی رابطه اعتبارات بانکی، شاخص قیمت واردات و تورم: مورد ایران ‏‎‎‏(1381-1338)
بررسی نقش تعاونی‌ها در تولید و صادرات فرش دستباف ایران
علل افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران و طرق کنترل آن (دوره 67-47)
بررسی سیاست‌های حمایتی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی : مقایسه تطبیقی حمایت موثر در دو صنعت اتومبیل‌سازی و تراکتور (رنو 5 و مسی فرگوسن 285)
بررسی ابعاد اقتصادی ذخیره‌سازی گندم کشور
برآورد تقاضای مسکن در دهه 1370
توسعه اقتصادی ایران تحت شرایط دوگانگی اقتصادی (مطالعه موردی : اثرات بخش نفت بر سایر بخش‌های اقتصادی ایران)
تخصیص بهینه منابع در نظام آموزشی کشور از طریق محاسبه بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری آموزشی
*