پیش شماره شهرستان قره آغاج چند است؟


پیش شماره شهرستان قره آغاج چند است؟
    پیش شماره شهرستان قره آغاج چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان خدیجه خاتون چند است؟

1:پیش شماره شهرستان دام شهر چند است؟

پیش شماره شهرستان قره آغاج 452664 می باشد.


پیش شماره شهرستان دستجردخلجستان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قره آغاج باید ابتدا 0452664 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان دولت آباد/طغرود چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در قره آغاج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452664123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان دیزیجان چند است؟
شهرستان قره آغاج از توابع هستان اردبیل می باشد.


پیش شماره شهرستان راهجرد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


77 out of 100 based on 42 user ratings 217 reviews