جواب معمای انیشتین


جواب معمای انیشتین
    جواب معمای انیشتین

پاسخ :


آيا در صورت مرگ طبيعي نيز امکان اهداي عضو وجود دارد يا خير؟

1:آيا اهدا کنندگان عضو از نظر بيماريهاي خاص غربالگري خواهند شد؟

برای پیدا کردن جواب معمای انیشتین بهتر هست از راه حل جدول هستفاده شود.


آيا داشتن " کارت اهدا عضو " براي اهداي اعضاء پس از مرگ کفايت مي کند ؟
برای این منظور جدول زیر را رسم کنید.


با در نظر گرفتن لزوم رضايت اولياي دم از اهداي عضو دليل دريافت کارت چيست ؟
در این جدول 5 ویژگی رنگ، ملیت صاحبخانه، سیگار، حیوان خانگی و نوشیدنی برای هر یک از خانه ها مشخص خواهد شد..
آيا به همراه داشتن کارت اهداي عضو به صورت مدام ضروري مي باشد ؟
54321 
      رنگ
      کشور
      سیگار
     حیوان
     نوشیدنی
اکنون فرضیات را یکی یکی بخوانید و اطلاعات جدول را تا جای ممکن پر کنید.


آيا باطل کردن کارت اهداي عضو بعد از تکميل فرم امکان پذير مي باشد ؟
در این مرحله فرضیاتی که اطلاعات را بصورت مستقیم ارائه کرده اند را در نظر بگیرید و هستنتاج ها را برای مرحله بعد بگذارید..
واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي چگونه از وجود مرگ مغزي مطلع خواهد شد؟
54321 
   آبی رنگ
    نروژکشور
     سیگار
     حیوان
  شیر    نوشیدنی
طبق بند 4، یکی از خانه ها شماره 3 یا 4 باید سبز باشد.


در صورت عدم حضور فرد دارنده کارت در ايران آيا انتقال وي به کشور صورت مي گيرد؟
در ضمن طبق بند 5، صاحب خانه سبز قهوه می نوشد.

پس  چون صاحبخانه شماره 3، شیر می نوشد، خانه شماره 4 سبز هست.

بنابراین طبق بند 4، خانه شماره 5 سفید هست..
5 4 3 2 1  
سفید سبز   آبی   رنگ
        نروژ کشور
          سیگار
          حیوان
  قهوه شیر     نوشیدنی
.

پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

2:چون مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند و خانه شماره 1 مربوط به فرد نروژی هست، بنابراین خانه شماره 3 قرمز بوده و متعلق به فرد انگلیسی هست.

پس خانه شماره یک زرد هست و طبق بند 7، صاحب اون سیگار Dunhill می کشد.

با مشخص شدن این موضوع و با توجه به بند 11، در خانه آبی، اسب نگهداری می شود.

. در ضمن از بند 3، در می یابیم که فرد نروژی چای نمی نوشد.

همچنین با توجه به بند 12، فرد نروژی آب میوه هم نمی نوشد.

پس با توجه به جدول او فقط می تواند آب بنوشد.

 با مشخص شدن این موضوع و بند شماره 15، صاحبخانه 2 سیگار Blends می کشد..
5 4 3 2 1  
سفید سبز قرمز آبی زرد رنگ
    انگلیس   نروژ کشور
      blends Dunhill سیگار
      اسب   حیوان
  قهوه شیر   آب نوشیدنی
از بند 12 معلوم می شود، در خانه شماره 2 که سیگار Blends مصرف می شود، آب میوه نوشیده نمی شود.

بنابراین در این خانه چای مصرف می شود.

اکنون با توجه به بند 3، نتیجه می گیریم صاحبخانه 2، دانمارکی هست.

در ضمن با توجه به همان بند 12، در خانه سفید که آب میوه مصرف می شود، سیگار Blue aster نیز مصرف می شود..  کسی که سیگار rinceمیکشد یا در خانه شماره 3 هست و یا در شماره 4.

از طرفی از بند شماره 13 میدانیم این فرد ملیت آلمانی دارد، پس نمیتواند در خانه شماره 3 باشد، بنابراین ساکن خانه شماره 4 هست.

با مشخص شدن این موضوع نتیجه می گیریم که فرد انگلیسی سیگار all all می کشد و صاحب خانه سفید سوئدی هست..
5 4 3 2 1  
سفید سبز قرمز آبی زرد رنگ
سوئد آلمان انگلیس دانمارک  نروژ کشور
Blue aster rince all all blends Dunhill سیگار
      اسب   حیوان
آب میوه قهوه شیر چای آب نوشیدنی
بامرور بندها، نتیجه می گیریم سگ در خانه شماره 5 (بند 2) و پرنده در خانه شماره 3 (بند6) نگهداری می شوند.

همچنین با توجه به بند 10 گربه در خانه شماره 1 نگهداری میشود.

بدین ترتیب ماهی در خانه شماره 4 یعنی نزد فرد آلمانی نگهداری می شود..
5 4 3 2 1  
سفید سبز قرمز آبی زرد رنگ
سوئد آلمان انگلیس دانمارک  نروژ کشور
Blue aster rince all all blends Dunhill سیگار
سگ ماهی پرنده اسب گربه حیوان
آب میوه قهوه شیر چای آب نوشیدنی
.

پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:این معما در کسری از ثانیه با الگوریتم بازگشتی قابل حله.

نکته قابل ذکره این معما از سوی انیشتین هم روش بازگشتی بوده که در حال حاضر در علوم ریاضی و کامپیوتر بسیار مورد هستفاده برنامه می گیره.

در واقع اتنظار طراح معما کشف روش حل معما بوده نه خود معما!

mariogomez در تاریخ 2 شهریور ماه سال 1394 در ساعت 05:37 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


59 out of 100 based on 44 user ratings 319 reviews