باغ ‏‎IT‎‏

اصول اولیه فرآیند کنترل ایمنی و پایداری سدها
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی بهره وری دستگاه حفاری مکانیزه ‏‎TBM‎‏
حفاری یک مغار زیرزمینی بزرگ تخم مرغی شکل برای یک نیروگاه ذخیره تلمبه ای تحت فشار زمین بالا
حفاظت های ژنراتور
کنترل کیفیت در ساخت و نصب نیروگاه آبی
تعریف و تحلیل کارکرد در مهندسی ارزش
روش های تولید روغن های پایه مرغوب (بخش اول)
ب ام و ‏‎Z4‎‏ توسط نویسنده ((مجله ماشین )) آزمایش فنی شد
آزمایش گروهی اتومبیل های فولکس گلف ‏‎GTI‎‏ مینی کوپر ‏‎‏‎S‎‏ هونداسیویک ‏‎TypeR‎‏
کادیلاک ‏‎BLS‎‏ اتومبیل لوکس جنرال موتورز با استانداردهای اروپایی
آزمایش فنی و مقایسه پنچ اتومبیل مطرح و معروف جهان فولکس گلف سیترون ‏‎C4‎‏ فورد فوکوس مزدا 3 پژو307
پیشرفته ترین جدید ترین و بهترین سیستم فنر بندی در جهان
کلرو کربوکسیل دار کردن نور شیمیایی پلی ایزوبوتیلن
What hack can I use to suppress an unused function warning?
Better type safety in Java collections
Java OpenGL saving depth buffer
Is it possible to get code coverage data for a GWT web app running tests from the web browser?
Is it possible to build a JPA entity by extending a POJO?
Gmail smtp, Blackberry, BB, socketConnection, send email via gmail smtp programmatically
Authenticating a single request with httpclient 4.x
Casting objects in JRuby
Java - Access Specifier
Freeing Java memory at a specific point in time
*